تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

افزایش ولتاژ نیروگاه ها در مسیر انتقال

   علیرضا محمودی فرد
  27 دی 23:44

139 پرسش 784 پاسخ 5715 امتیاز
برق کار صنعتی درجه 2 یازدهم دوره دوم متوسطه- کاردانش برق صنعتی

چرا ولتاژ تولید شده در نیروگاه ها را در مسیر انتقال، زیاد میکنند؟ آیا چنین کاری منطقی است؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.