{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

در چه صورت نمودار حد ندارد؟

    دیانا مرادی
  بروزرسانی 16 آذر 21:38

4 پرسش 0 پاسخ 46 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی ریاضی (3)

در چه صورت نمودار حد ندارد ؟ و اگه حد راست و چپ داشته باشه در این صورت حد دارد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علی رجبی
  1401/09/16

14 پرسش 486 پاسخ 3429 امتیاز

چند حالت دارد:
1- حد راست و چپ موجود نباشند.
2- حدراست یا چپ یک کدام موجود نباشد.
3-حد راست و چپ موجود باشند اما با هم برابر نباشند.
4-یکی از حدود نامتناهی باشد.