لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

چگونگی تشخیص استعاره ؟؟

   گرون باش صدای پول خورد نده ....
  24 دی 18:42

6 پرسش 150 پاسخ 637 امتیاز
فارسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

انواع استعاره را نام ببرید و توضیح دهید همراه با مثال و چگونه یک استعاره تشخیص میشود یا غیر تشخیص


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Dina .....
3 بهمن 23:49

3 پرسش 10 پاسخ 90 امتیاز

سلام ببینید هر تشخیصی یک نوع استعاره هست یعنی هرجا دیدی یه عبارت تشخیص داره بدانید اون عبارت قطعا قطعا استعاره داره اونم از نوع مکنیه
هر جا دیدی یه کلمه توی معنای خودش به کار نرفته یه کاری کنید اونم اینه که بین اون کلمه و معنایی که به نظرتون درسته تشبیه به کار ببرید اگه معنی داد استعاره میشه اگر نه مجاز میشه مثلا کلمه( دل )مجاز از( وجود)ه اگه گفتین چرا ؟ چون وقتی میگیم (دل )مثل( وجود )است معنی نمیده پس در نتیجه مجازه . ....?

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   Hamidreza Ali
8 بهمن 17:51

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

راه تشخیص استعاره
استعاره یکی از بهترین و اسون ترینه نمیخواد توضیحش دقت کنی

استعاره اسمی هست که هیچ ربطی به جمله یا بیت نداشته باشه
بگرد اسم بی ربط بیت رو پیدا کن

راه دوم تشخیص استعاره :

ویژگی یا اندام انسان ِ اسم
مثلا . رخ ِ کفر

۹۹درصد استعاره است

   گرون باش صدای پول خورد نده ....
4 بهمن 17:16

6 پرسش 150 پاسخ 637 امتیاز

مرسی دوستان.......
موفق باشید

   Sara Mh
24 دی 20:18

3 پرسش 38 پاسخ 121 امتیاز

استعاره به آرایه ای گفته می شه که از طرفین تشبیه یکی ذکر شده باشه.یعنی اگه از طرفین تشبیه مشبه یا مشبه به حذف بشه استعاره داریم
استعاره به دو دسته تقسیم میشه:ا_استعاره مصرحه 2_استعاره مکنیه
استعاره محرصه :اگه تشبیه رو خلاصه کنیم که از ارکان آن تنها مشبه به باقی بمونه آرایه استعاره مصرحه ایجاد میشه
استعاره مکنیه:استعاره مکنیه مشبه ذکر میشه و مشبه به حذف میشه
(هر تشخیصی استعاره مکنیه است.بعضی استعاره های مکنیه تشخیص هستند و برخی استعاره های مکنیه تشخیص نیستند)

   صالح نوحه خوان
26 دی 12:21

2 پرسش 47 پاسخ 87 امتیاز

استعاره تشبیهی است که فقط یکی از طرفین تشبیه در ان وجود دارد.
اگر مشبه به بیاد میشه استعاره مصرحه(اشکار) واگر مشبه با یکی از ویژگی های مشبه به بیاد میشه استعاره مکنیه(پنهان).
مثال مصرحه: دوستان دلبر ما نرگس گویا دارد.(نرگس استعاره از چشم)
مثال مکنیه : مرگ چنگال خود را به خون فلانی رنگین کرد.(مرگ به گرگی تشبیه شده که چنگال دارد.)
همچنین استعاره مکنیه ممکن است تشخیص باشد.