{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

آیا یاخته‌های درون ریز می‌توانند ناقل عصبی بسازند؟

    Jahanara jouzari
  بروزرسانی 11 آذر 0:59

1 پرسش 0 پاسخ 8 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زیست شناسی (2)

ایا یاخته های غده درون ریز میتواند ناقل عصبی تولید کند به عنوان هورمون؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   سورنا SH
  1401/09/13

0 پرسش 102 پاسخ 352 امتیاز

سلام
آره دیگه
منتها وقتی وارد خون میشه دیگه ناقل نیست بهش میگیم هورمون مثل هورمون های تولیدی در بخش پیشین هیپوفیز

موفقز

   کهیار یوسفی
  1401/09/23

0 پرسش 96 پاسخ 331 امتیاز

دوست عزیز خیر چنین نیست ناقل عصبی وظیفه ای مشخص در مکانی بنام سیناپس دارد غده درون ریز ناقل عصبی نمی سازد اما ممکن است ترکیب شیمیایی یک ناقل عصبی که توسط یک یاختهٔ عصبی، ترشح می شود با ترکیب شیمیایی هورمونی که توسط یک غدهٔ درون ریز ترشح می شود یکسان باشد مانند اپی نفرین که هم به عنوان هورمون توسط غدهٔ فوق کلیوی ترشح می شود و هم به عنوان ناقل عصبی توسط اعصاب سمپاتیک ترشح می شود

   Mohammad Amin
  1401/09/11

2 پرسش 24 پاسخ 126 امتیاز

سلام
بله غدد هیپوتالاموس و اپی فیز و بخش مرکزی فوق کلیه ساختار عصبی‌دارند و هورمون تولید میکنند.
موفق باشین?