{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

آرش کمانگیر کیست و چه کرد؟

    سمانه موسوی
  بروزرسانی 10 آذر 14:48

1 پرسش 0 پاسخ 18 امتیاز
دبستان چهارم فارسی

آرش کمانگیر در کجا به دنیا آمد و چه کرد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   پردیس قیصر پور کریک
  1401/09/29

0 پرسش 5 پاسخ 10 امتیاز

ارش کمانگیر یکی از پهلوانان ایرانی است و مرز ایران و توران را مشخص کرد

   ضحا فتاحی
  1401/09/11

0 پرسش 2 پاسخ 17 امتیاز

سلام، آرش کمان گیر یک تیرانداز ماهر ایرانی است و کسی است که جان خود را برای انتخاب مرز ایران فدا کرد

   فرنیا سليمان نتاج
  1401/10/6

1 پرسش 18 پاسخ 247 امتیاز

آرش کمان گیر در ایران به دنیا آمد آرش کمان گیر تیر انداز ماهری بود که با پرت کردن یک تیر مرز ایران و توران را مشخص کرد

   نازنین زهرا لورن
  1401/09/20

0 پرسش 11 پاسخ 8 امتیاز

ارش کمانگیر یک تیرانداز ایرانی است که بر کوه دمادوند ایستاد و تمام جان خود را جای تیر گذات و بر درختی تنومند زد و انجا مرز ایران و توران شد و بعد هم بی جان شد

   کیانا تمرک
  1401/09/13

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

سلام آرش کمانگیر یکی از تیر انداز های ماهر ایرانی است که جان خود را برای ایران فدا کرد تا مرز ایران بزرگ شود

   امیر مورگان
  1401/09/10

0 پرسش 4 پاسخ 9 امتیاز

ارش کمانگیر یکی از اسطوره های ایرانی هست . اون زمانی که میخواستن مردم دیگر کشور ها مرز ایران رو با پرتاب کردن تیر تیر و کمان گسترش میده و چون تمام جان و نیروی خودش رو روی این کار میزاره در این راه فدا میشه

   حریر حسینی
  1401/10/17

0 پرسش 2 پاسخ 0 امتیاز

ارش کمان گیر یکی از پهلوانان ایرانی است که ایران را در برابر توران نجات داد

   علی شعبان زاده
  1401/09/10

2 پرسش 36 پاسخ 347 امتیاز

ارش کمانگیر قهرمان ایرانی بوده که در زمان جنگ ایران و توران بوده است مردم از جنگ خسته شده بودند بخاتر همین تورانیان پیش نهاد دادند که ایرانیان تیری را از قله ی دماوند پرتاب کنند و آرش کمان گیر برای این کار انتخاب شد و او مرز ایران وتوران را با پرتاب تیر مشخص کرد
اگه خوب بود مثبت بزن

   علی شبانی
  1401/09/10

0 پرسش 26 پاسخ 146 امتیاز

قهرمان اسطوره ای که مرز ایران و توران را با تیر خود مشخص کرد،او در ایران به دنیا آمد.