{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

آیا جهت نیروی اصطکاک ایستایی وقتی سعی می‌کنیم آن را به حالت (Fs (max برسانیم مخالف جهت نیروی وارد شده هست؟

    Parsa Tsr
  بروزرسانی 8 آذر 23:32

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی فیزیک (3) تجربی

آیا جهت نیروی اصطکاک ایستایی وقتی سعی میکنیم اون رو به حالت (Fs (max برسونیم مخالف جهت نیروی وارد شده هستش؟ یا موافق جهت نیرویی که وارد میکنیم؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   PurplE LegEnd
  1401/09/13

1 پرسش 12 پاسخ 25 امتیاز

قبل از رسم اصطکاک اول باید بقیه نیرو ها رو رسم کنی تا ببینی جسم قراره به کدوم سمت حرکت کنه و بعد اصطکاک رو برخلاف جهت حرکت رسم میکنی فرقی نداره اصطکاک از چه نوع باشه
در ضمن این سوالی که پرسیدی ممکنه بسته به مسئله ای که مطرح شده فرق کنه مثلا حداکثر و حداقل بخواد وقتی که جسم بصورت عمودی به دیوار تکیه داده شده باشه