{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

ابزار مخصوص جازدن و بیرون آوردن پیچ‌های توپی چرخ خودرو‌های مختلف را نام ببرید.

    پارسا خدابخشی
  بروزرسانی 5 آذر 22:30

1 پرسش 0 پاسخ 9 امتیاز
دوره دوم متوسطه- فنی یازدهم مکانیک خودرو (صنعت) تعمیرات سیستم تعلیق، فرمان و ترمز خودرو

ابزار مخصوص جازدن و بیرون آوردن پیچ های توپی چرخ خودرو های مختلف را نام ببرید.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.