{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

حاصل =(11-8-)30-2- چند می‌شود؟

    Mohammad Sniper
  بروزرسانی 5 آذر 14:33

1 پرسش 0 پاسخ 8 امتیاز
دوره اول متوسطه هشتم ریاضی

=(11+8-)30-2- چند میشه جواب خواهش میکنم سریع بگید.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Only myself
  1401/09/5

6 پرسش 365 پاسخ 3602 امتیاز

سلام
اول باید داخل پرانتز رو به دست بیاریم.
$-30-2(-3)$
و بعدش باید منفی دو رو در پرانتز ضرب کنیم.
$-30+6$
که جواب میشه $-24$
موفق باشی ❤

   Rozana navaser
  1401/09/5

0 پرسش 4 پاسخ 29 امتیاز

سلام
خب اول باید پرانتز رو حساب کنیم که چون علامت منفی بزرگتره جوابمون منفی میشه و میشه منفی 3 و چون اولویت بعد از پرانتز با ضرب و تقسیمه(البته در همچین عبارت هایی اولین اولویت با پرانتزه بعد توان و رادیکال اگر داشته باشیم و در نهایت با جمع و تفریقه)، الان باید منفی 2 رو در منفی 3 ضرب کنیم که میشه 6 و در نهایت هم منفی 30 به اضافه 6 که میشه منفی 24.

   یکتا محمودی
  1401/09/5

0 پرسش 45 پاسخ 175 امتیاز

سلام
-30-2-3=-24
چون اولویتمون پرانتزه


   Na oN
  1401/09/5

0 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

24- میشهآخه چرا باید 25 کاراکتر بحرفیم
شد 25 تا :)

   آترین قبرایی
  1401/09/5

0 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

وقتی بین پرانتز و عدد علامت نداریم ضرب
الویت ما در انجام‌ عملیات ابتدا با پرانتز بعد ضرب و تقسیم و سپس جمع و تفریق است
و غیر هم علامت ضرب بشه منفی میشه و باقی نکات جواب می‌شود منفی 24
ابتدا منفی هشت و منفی یازده چون غیر هم علامت هستن کم می‌شود با علامت عدد بزرگ تر میشه منفی 3
بعد منفی دو ضرب در منفی سه میشه مثبت 6
مثبت 6 به اضافه منفی 30 کم میشن میشه منفی 24

   Sadra Gh
  1401/09/5

14 پرسش 120 پاسخ 967 امتیاز

منفی 24
..........................