{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

مقدار a.b را چنان بیابید که مجموعه زیر تابع باشد.

    محمد محمدی
  بروزرسانی 5 آذر 14:34

2 پرسش 0 پاسخ 100 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم ادبیات و علوم انسانی ریاضی و آمار (1)

مقدارa.bرا چنان بیابید که مجموعه زیر تابع باشد


تصویر ضمیمه سوال: مقدارa.bرا چنان بیابید که مجموعه زیر تابع باشد
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   نِویسندهـ Mobi
  1401/09/11

11 پرسش 74 پاسخ 7396 امتیاز

سلام
برای اینکه تابع داشته باشیم تو زوج مرتب باید X ها متفاوت باشند اگر هم مثل هم بودند پس y های انها باید مثل هم باشند.
الان به پرانتزی X ها 7 هست نگاه کن وقتی x ها مساوی هستن پس Y هاهم باید مساوی باشند پس جواب A میشه: یک
حالا a رو تو 4-a جایگذاری کن جواب میشه: 3
الان دو تا پرانتز دیگه داری که x ها برابرند یعنی -1 هستن پس y ها هم باید برابر با 3 باشند یعنی
b 3=3
که جواب میشه 0
نتیجه گیری:
a: 1
b:0

موفق باشی.