{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

در آلکان‌های راست زنجیر با افزایش تعداد کربن نقطه‌ی ذوب و جوش چگونه تغییر خواهد کرد؟

    مریم اصغری
  بروزرسانی 4 آذر 21:55

1 پرسش 1 پاسخ 8 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی شیمی (2)

در آلکان های راست زنجیر با افزایش تعداد کربن نقطه ی ذوب و جوش چگونه تغییر خواهد کرد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   رضا کرامتی
  1401/09/15

1 پرسش 30 پاسخ 258 امتیاز

در الکان های راست زنجیر که تک گانه هستند و مایلی به واکنش ندارند ، با افزایش کربن نقطه جوش هم افزایش پیدا میکند ..
کربن بیشتر = گرانروی بیشتر
کربن ییشتر = فراریت کم تر

   Zriw Tjrbi
  1401/09/5

0 پرسش 262 پاسخ 2007 امتیاز

افزایش پیدا میکنه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌