{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

اختلاف کوچک‌ترین عدد طبیعی با بزرگ‌ترین عدد صحیح منفی چند است؟

    دیبا ابراهیم زاده
  بروزرسانی 4 آذر 21:22

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
دوره اول متوسطه هفتم ریاضی

اختلاف کوچک‌ترین عدد طبیعی با بزرگ ترین عدد صحیح منفی ، برابر ........ است.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   SetareH Oo
  3 آذر 18:52

0 پرسش 19 پاسخ 79 امتیاز

کوچکترین عدد طبیعی یکه

بزرگترین عدد صحیح منفی میشه منفی یک

خب میشه صفر