{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

هریک از مواد زیر چگونه جذب می‌شوند؟

    محمد ذوالفقاری
  بروزرسانی 4 آذر 21:23

2 پرسش 0 پاسخ 12 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم تجربی زیست شناسی (1)

هر یک از موادی که جذب میشن (یون ها ، گلوکز ، آمینواسید ، لیپید ها ، ویتامین ها ) از طریق کدام روش جذب میشن ؟؟ (منظورم انتشار،انتشار تسهیل شده،انتقال فعال،اندوسیتوز و ... هستش)


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Sadra Gh
  1401/09/5

14 پرسش 120 پاسخ 969 امتیاز

نیاز نیست بدونی نه تو امتحان ترم میاد نه تو کنکور
تو کتاب ففط امده که
گاز ها با انتشار ساده
برخی یون ها هم با انتشار تسهیل شده