{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

برخورد شهاب سنگ در جنگلی در نیاگارا باعث ایجاد چه چیزی شده است؟

    ابوالفضل رضایی
  بروزرسانی 16 مهر 10:26

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
دبستان ششم علوم تجربی

برخورد شهاب سنگ در جنگل نیاگارا باعث


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   sonya davalu
  29 مهر 9:16

1 پرسش 27 پاسخ 47 امتیاز

باعث شده که یک گودال به قطر 12 و عمق 5 متر ایجاد بشه

   Amir Hossinkhani
  20 مهر 17:54

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

باعث ایجاد گودال شده به قطر12متر وعمق5 متر

   امیر حسام وکیل زاده
  18 مهر 23:29

0 پرسش 3 پاسخ 8 امتیاز

باعث ایجاد گودال شده است
به عمق پنج متر و قطر دوازده متر.

   پریا مصلی نژاد
  18 مهر 20:07

0 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

باعث عمق5متر و قطر12مترشده است