{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

اگر دو کره مشابه هم نباشند توضیح ما بعد از تماس در آن‌ها چگونه است؟

    Mobina naderi
  بروزرسانی 16 مهر 11:02

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی فیزیک (2)

اگر دو کره مشابه هم نباشند توضیح ما بعد از تماس در آن ها چگونه است


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   AS ZAA
  15 مهر 20:10

63 پرسش 14 پاسخ 448 امتیاز
پاسخ انتخاب شده

اگه دو تا کره مشابه نباشن بعد از تماسشون بار جدیدی که هر کره داره برابر میشه با جمع جبری بار ها تقسیم بر جمع جبری شعاع ها در شعاع کره منظورت