تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

عملکرد کامل کنتاکتور در چه بازه ای از ولتاژ؟

   علیرضا محمودی فرد
  18 دی 11:20

139 پرسش 784 پاسخ 5715 امتیاز
برق کار صنعتی درجه 2 یازدهم دوره دوم متوسطه- کاردانش برق صنعتی

کنتاکتورها در چه بازه ی تغذیه ای، عملکرد صحیح خود را دارند؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.