{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

بزرگی هریک از بارها را حساب کنید.

    Atosa Army
  بروزرسانی 16 مهر 12:26

4 پرسش 8 پاسخ 93 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی فیزیک (2)

سلام
مربوط به مبحث قانون کولن فیزیک یازدهم تجربی هستش!
ممنون میشم راهنمایی کنید.

دو بار الکتریکی مشابه با فاصله 20cm از یکدیگر قرار دارند و بر یکدیگر نیروی 0/9N وارد میکنند.بزرگی هریک از بارها را حساب کنید.

فرمول رو میدونم که چی هست و اینم میدونم که بارهای الکتریکی مجهولن فقط نمیدونم حالا که اونا مجهولن باید چطور جاگذاری کنم!


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   amirreza ghojehli
  14 مهر 22:48

1 پرسش 16 پاسخ 76 امتیاز
پاسخ انتخاب شده

سلام q ها برابرن پس حاصلضربشون میشه q به توان دو. فرمول رو بکار فقط حواست به تبدیل واحد و توانا باشه. نیرو میشه 9 ضبدر ده به توان منفی 1، مساوی با 9 ضبدر ده به توان 9، ضبدر q به توان دو، تقسیم بر 400 ضبدر ده به توان منفی 4.

9 ها ساده میشن و F و r رو ضرب در هم میکنی. میمونه 400 ضبدر ده به توان منفی پنج، مساوی با q به توان دو ضبدر 10 به توان 9. توان 9 میره اونور و منفی میشه. بعد یه رادیکال بزنی پسش q در میاد.

   محمدجواد امیری
  14 مهر 16:06

3 پرسش 4 پاسخ 23 امتیاز

تعداد زیرمجموعه های یک مجموعه(n+6)عضوی ازتعدادزیرمجموعه های یک مجموعه(n+2)عضوی1920واحدبیشتراست مقدارnچقدراست؟

خیلی ممنونم اگر جوابم را بدهید و اگر یک توضیح کوچک هم بدهید کمال تشکر را دارم از شما