{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

نورون عصبی رابط فقط در دستگاه عصبی مرکزی یا در شبکه روده‌ای هم وجود دارد؟

    sana sadri
  بروزرسانی 6 مهر 9:35

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زیست شناسی (2)

نورون عصبی رابط فقط در دستگاه عصبی مرکزی یا در شبکه روده ای هم وجود دارد؟؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   عرشیا رمضانی
  5 مهر 21:40

0 پرسش 98 پاسخ 658 امتیاز
پاسخ انتخاب شده

در شبکه روده ای و بخشی از چشم هم وجود داره که با اسم نورون رابط یا واسطه حضور دارند اگر خیلی بخوایم دقیق بشیم ولی بعضی منبع ها میگن فقط دستگاه عصبی مرکزی اما میشه گفت این غلطه و در روده و چشم هم میتونه وجود داشته باشه