{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

معادله خطی بنویسید که محور x‌ها را در نقطه‌ی A به طول 3 و محور yها را در نقطه‌ی B به عرض 4 قطع کند؟

    لیلا جنگی
  بروزرسانی 6 مهر 9:39

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی ریاضی (2)

معادله خطی را بنویسید که محور x هارا در نقطه ی Aبه طول 3و محور yها را در نقطه ی Bبه عرض 4 قطع کند ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   An unknown mathematician
  5 مهر 20:23

0 پرسش 237 پاسخ 1427 امتیاز

x/3 y/4 = 1
اگر تو این حالت بزاری مخرج ایکس طول از میدا و مخرج ایگرگ عرض از مبدا بزاری اونورم 1 باید بزاری اگر بخوای اون هم ارزه با

y = -4/3 x 4