{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

نکات زبانی و ادبی شعر به نام خداوند جان و خرد را بنویسید.

    NP NP
  بروزرسانی 6 مهر 9:42

3 پرسش 1 پاسخ 26 امتیاز
دوره اول متوسطه نهم فارسی

نکات زبانی و ادبی شعر به نام خداوند جان و خرد رو میگید؟کامل باشه


تصویر ضمیمه سوال: نکات زبانی و ادبی شعر به نام خداوند جان و خرد رو میگید؟کامل باشه
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   MahyA Hamiii
  5 مهر 18:35

15 پرسش 146 پاسخ 645 امتیاز
پاسخ انتخاب شده

ببین من که من نمی تونستم این هوا تایپ کنم رفتم از یه سایت گرفتم هم کامله هم مفید تره ((:

به نام خداوند جان و خرد / کزین برتر اندیشه بر نگذرد
معنی: به نام خدایی که دو گوهر گران بهای عقل و جان را آفرید که فکر و اندیشه نمی تواند شناختی بیشتر از این از خداوند داشته باشد و بهتر از این او را توصیف کند.
خداوندِ نام و خداوندِ جای / خداوند روزی ده رهنمای
معنی: خداوند متعال صاحب اسما و صفات و القاب متعدّد و آفریننده ی جا و مکان (عالم هستی) است. اوست که روزی دهنده موجودات عالم و هدایت کننده آنهاست.

آرایه ها و نکات دستوری: جای و رهنمای قافیه اند و ردیف نداریم. / آرایه تکرار در واژه خداوند / در حدیثی اسمای الهی نود و نه مورد ذکر شده است. (إنَّ للّه ِ تِسعَة و تِسعینَ إسماً ) و در دعای جوشن کبیر کتاب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی هزار و یک اسم و صفت الهی آمده است./روزی ده : اشاره به صفت رزّاق بودن الهی است (هو الرّزّاق) / رهنمای: اشاره به هدایتگری خداوند است ( واللّه یهدی مَن یشاء)
خداوند کیوان و گَردان سپهر / فروزنده‌ی ماه و ناهید و مهر
معنی: خداوندی که سیاره زحل و آسمان و فلک را آفرید و در آن ماه و سیاره زهره و خورشید را قرار داد.آموزش مجازی طراحی لباس از مقدماتی تا پیشرفته همراه با مدرک بین المللی

ثبت نام کنیدتبلیغ

آرایه ها و نکات دستوری: سپهر و مهر « قافیه اند » و ردیف نداریم. / مراعات نظیر (تناسب) در بین کلمات: کیوان، سپهر، ماه، ناهید، مهر
به بینندگان، آفریننده را / نبینی، مَرنجان دو بیننده را
معنی: تلاش برای دیدن خداوند کار بیهوده ای است و این کار جز آزردن و رنجاندن چشم ها، ثمری ندارد.
آرایه ها و نکات دستوری: آفریننده و بیننده قافیه اند و را و را ردیف / فردوسی در این بیت به یکی از عقاید مهم اهل تشیّع اشاره کرده است که وجود خداوند متعال با چشم و وجود مادّی قابل درک نیست .( لاتُدرکُهُ الابصارُ و هو یُدرکُ الابصارَ).
نیابد بدو نیز، اندیشه راه / که او برتر از نام و از جایگاه
معنی: فکر و اندیشه آدمی نمی تواند آنگونه که شایسته ی خداوند است او را بشناسد چون ذات پروردگار فراتر از نام ها و مکان ها است.
آرایه ها و نکات دستوری: راه و جایگاه قافیه اند و ردیف نداریم / مفهوم بیت: نامحدود در محدود نمی گنجد.
ستودن نداند کس او را چو هست / میان بندگی را ببایدت بست
معنی: هیچکس نمیتواند خداوند را آنگونه که شایسته اوست ستایش کند، پس فقط باید برای بندگی او آماده بود و اظهار بندگی کرد.
آرایه ها و نکات دستوری: هست و بست قافیه اند و ردیف نداریم / آرایه کنایه: میان بندگی کنایه از آماده بودن / مفهوم بیت: وظیفه ی ما میان ما و خدا ، فقط بندگی است.
توانا بوَد هرکه دانا بوَد / زدانش، دل پیر، بُرنا بود
معنی: انسان دانا و آگاه در انجام کارها موفق و پیروز است. آگاهی و دانش سبب شادابی و نشاط دل انسان می شود.زانو دردتو خیلی سریع و با هزینه کم درمان کن!

اطلاعات بیشترتبلیغ

آرایه ها و نکات دستوری: دانا و برنا قافیه اند و بود و بود ردیف / آرایه تضاد بین برنا و پیر

   You Can
  5 مهر 16:54

1 پرسش 430 پاسخ 3154 امتیاز

من کتابای پارسالمو ندارم وگرنه خیلی کامل همه نکاتو میدادم بهت /:

   NP NP
  5 مهر 20:19

3 پرسش 1 پاسخ 26 امتیاز

اینا آرایه هستن راستش نکاتی مثل فعل و نهاد اینارو میخوام