{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

آیا حرکت بر خط شیب‌دار باعث تغییر جهت حرکت میشود؟

    مائده احمدی
  بروزرسانی 3 مهر 18:37

2 پرسش 0 پاسخ 12 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی فیزیک (3) تجربی

ایا حرکت بر خط شیب دار باعث تغییر جهت حرکت میشه؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.