{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

فرض کنید a و b دو عدد گنگ باشند به طوری که a-b گویا باشد. ثابت کنید a+b گنگ است.

    ZHRA ZEINALI
  بروزرسانی 28 شهریور 8:45

2 پرسش 2 پاسخ 44 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی ریاضیات گسسته

سلام این سوال در مورد برهان خلفه که باید اثبات بشه
کسی میدونه چطور باید حل بشه؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   ZHRA ZEINALI
  28 شهریور 11:19

2 پرسش 2 پاسخ 44 امتیاز

یا یه جواب دیگه ای به ذهنم رسیده و شک دارم اینه که فرض خلف اینه که a به علاوه b گویا ست. فرض سوال هم گفته که a و b گنگه . پس در صورتی a به علاوه b گویا میشه که اعداد قرینه ی هم باشند تا جواب صفر بشه مثل مثبت رادیکال 2 و منفی رادیکال دو
خوب اگر این دو تا عدد از هم کم بشن عدد گنگ میسازن به طوری کهa-b گنگ میشه و بر خلاف فرضه
در نتیجه فرض خلف باطله

   ZHRA ZEINALI
  28 شهریور 0:48

2 پرسش 2 پاسخ 44 امتیاز

یه پاسخ به ذهن خودم رسیده نمیدونم درسته یا نه
فرض خلف میگه a+b گویاست یعنی باید هم aو هم b گویا باشه که این بر خلاف فرض مسئله ست پس فرض خلف باطله و حکم برقراره