لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

ترتیب در لف و نشر

   Narges Hosseini
  17 دی 11:51

2 پرسش 2 پاسخ 29 امتیاز
علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

در لف و نشر حتما باید لف ها و نشرها پشت سر هم بیاد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   زبان و ادب پارسی
19 دی 15:14

2 پرسش 4 پاسخ 44 امتیاز

خير ، الزامي ندارد.
اگر نشرها به ترتيب لف ها باشند، لف و نشر مرتب و اگر به ترتيب نباشند، لف و نشر نامرتب(مشوش) نام دارد.

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   Hadi Golizade
26 دی 18:54

5 پرسش 6 پاسخ 82 امتیاز

نه اگر نشر ها مانند لف ها باشند لف ونشر مرتب و در غیراین صورت نا مرتب

   hosna bazi
10 بهمن 0:07

2 پرسش 8 پاسخ 16 امتیاز

خیر اگه به ترتیب باشه مرتب میشه اگه به ترتیب نباشه نا مرتب یا مشوش میشه