{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

در جمع و تفریق اعداد توان‌دار وقتی پایه‌ها برابرند ولی توان‌ها نه چجوری باید حل کرد؟

    Sheyda Soltani
  بروزرسانی 27 مرداد 19:47

12 پرسش 12 پاسخ 105 امتیاز
دوره اول متوسطه نهم ریاضی

3به توان 13 منهای 3 به توان 12 به اضافه 3 به توان 11 منهای 3 به توان 10


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   احسان حیدری
  27 مرداد 23:47

0 پرسش 103 پاسخ 233 امتیاز

از3 به توان 10 کل جملات فاکتور می گیریم و بدست میاد 3 به توان 10 ضربدر 20----------------حالت جمع توان برای شرایطی است که بینشون ضرب باشه نه جمع و تفریق.......برای مثال 3 به توان 2 بعلاوه 3 به توان 1 اگر یکی از پایه ها رو بنویسیم و توان ها رو جمع کنیم حاصل میشه 3 به توان 3 که برابر 27 میشه اما می دونیم که 3 به توان 2 برابر میشه با 9 و با 3 به توان 1 جمع کنیم برابر 12 میشه که دوتا جواب مختلف بدست میاد

   Sahel Niko
  27 مرداد 20:14

2 پرسش 6 پاسخ 40 امتیاز

سلام
یکی از پایه ها رو مینویسم و توان ها رو با هم جمع میکنیم
موفق........ً