{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

?Are you coming with me چطوری ترجمه می‌شود؟

    مصطفی موسوی
  بروزرسانی 21 مرداد 19:53

3 پرسش 1 پاسخ 29 امتیاز
دوره اول متوسطه هفتم انگلیسی

صفحه 38 خط دوم اورده:
?Are you coming with me
خب are you که میشه شما هستید coming که میشه اینده و with me هم میشه با من این چطوری ترجمه میشه؟!!!!!!


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   medisa karimi
  21 مرداد 18:35

0 پرسش 18 پاسخ 143 امتیاز

این سوال پرسشیه و
are میشه ایا
و you که میشه شما
و coming هم که مضارع امدن وقتی ing به فعلی بچسبه میشه مضارع
with me هم همونجور که گفتی میشه با من
حالا میای ترتیب رو درست میکنی
ایا شما میایید با من
که میشه ایا شما با من میایید

   Salvaa mohkam
  22 شهریور 0:46

0 پرسش 7 پاسخ 32 امتیاز

شما اشتاب میگی چونننن باید ترجمه به کلمه نکنی are yo میشهچیز ولش کن تو چیزی که یادگرفتی رو بخون

   هستی نریمانی
  11 شهریور 21:57

2 پرسش 22 پاسخ 99 امتیاز

معنیش اینه تو هم با من می آیی
میتونی تک تک معنی کنی

   Parmida Yadegari
  25 مرداد 17:38

2 پرسش 4 پاسخ 24 امتیاز

از گرامر present continues (حال استمراری) استفاده شده.
...+Am/is/are+verb+ing+فاعل
در جملات سوالی جای فاعل و am/is/are جا به جا میشه.
در اینجا فعل ما come هست و
Come+ing=coming
که میشه
?Are you coming with me
معنی: آیا شما با من میایید؟
Come به فارسی میشه: آمدن، بیا.
آینده به انگلیسی میشه future.

   Donya ARmY
  21 مرداد 17:59

13 پرسش 138 پاسخ 896 امتیاز

در زبان انگلیسی ترتیب افعال و کلمات مثل فارسی نیست
و این جمله ای که شما نوشتید معنیش(( آیا شما با من میایید؟ )) هست

   William Butcher
  21 مرداد 17:24

0 پرسش 206 پاسخ 1236 امتیاز

دوست من کلا زبانو بهم ریختی نباید فارسی رو وارد اینگلیسی کنی که

coming فعل مضارع آمدن میشه یعنی حال استمراری

زمان حال استمراری

Present Continuous Tense

طرز ساختن:

شکل ing دار فعل اصلی am /are/is + +فاعل

He is speaking French now.

now : یعنی الان ، فعل های حال هستن

--------------------------------------------------------


Are you : سوال با am is are

coming = come + ing

Are you coming with me ?

آیا شما با من میایید ؟ زمان حال

یا تو میایی با من ( زمان حالللللللل)

یا یجور دیگه میشه گفت میخوای بیایی با من که البته بیشتر میخوره با do سوال پرسیده بشه

ولی در کل فعل آینده ما نداریم اینجا

فعل آینده معمولا یا will هستش یا wont که نفی آینده هستش

   پویا بستانی
  11 شهریور 23:48

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

سلام عزیزم
ببین این جمله پرسشی هست که جوابش میشه آیا شما با من می آیید؟

   وحید شریفی
  10 شهریور 22:54

0 پرسش 26 پاسخ 51 امتیاز

در زبان انگلیسی چون آیا نداریم، are معنی آیا رو در جمله میده، coming هم فعل آینده come هست و چون جمله سوالیه درباره یه موضوع در زمان آینده میپرسه که معنی جمله میشه آیا شما با من می‌آیید؟