{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

4_4_4=6 بین اعداد 4 چه علامتی قرار دهیم تا جواب 6 شود؟

    Angele Abasy
  بروزرسانی 21 مرداد 19:54

1 پرسش 3 پاسخ 7 امتیاز
دوره اول متوسطه هفتم ریاضی

بین آن 4 ها چه علامتی قرار دهیم ِتا جواب 6 شود ِ


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   William Butcher
  21 مرداد 17:28

0 پرسش 323 پاسخ 2143 امتیاز

4√+ 4√+4√ = 6

4√*4√+4√= 6

بازم هست ( :

ولی اینا باشه فعلا