لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

اگر در شهر A ساعت 20 و در شهر B ساعت 24 باشد دو شهر چند درجه طول جغرافیایی از هم فاصله دارند؟

   رضا سنگری
  16 فروردین 13:47

1 پرسش 0 پاسخ 23 امتیاز
مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه

اگر در شهر A ساعت 20 و در شهر B ساعت 24 باشد دو شهر چند درجه طول جغرافیایی از هم فاصله دارند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   اکرم زیارتی
20 فروردین 15:54

0 پرسش 2 پاسخ 32 امتیاز

کره زمین به 24 قاچ تقسیم شده است. هر قاچ 15 درجه طول جغرافیایی را به خود اختصاص می‌دهد. در داخل هر قاچ ساعت فرقی نمی‌کند و اختلاف میان یک قاچ با قاچ بعدی دقیقا یک ساعت است. 


گرینویچ در لندن انگلستان‏، به عنوان مبدأ محاسبه انتخاب شد. بدین ترتیب وقتی در گرینویچ ظهر باشد‏، در قاچ بعدی به سمت شرق، ساعت بک بعد از ظهر است. در قاچ بعدی به سمت غرب ساعت یازده بامداد است.


خوب پس:


اگر در شهر A ساعت 20 باشد و در شهر B ساعت 24 دو شهر به اندازه:


`24-20=4` 


4 ساعت یا 4 قاچ اختلاف دارند. با توجه به اینکه اختلاف میان یک قاچ با قاچ بعدی دقیقا یک ساعت است.


هر قاچ 15 درجه طول جغرافیایی است پس:


`15xx4=60`


دو شهر به اندازه 60 درجه طول جغرافیایی اختلاف دارند.


در محاسبه ساعت و اختلاف طول دو نقطه باید دقت نمود که اگر آن دو نقطه هر دو در نیمکره شرقی و یا غربی قرار گرفته باشد. اختلاف طول جغرافیایی آن دو نقطه از تفریق طول جغرافیایی آن دو نقطه بدست می آید. و اگر آن دو نقطه یکی در نیمکره شرقی و دیگری در نیمکره غربی قرار داشته باشند اختلاف طول جغرافیایی آن دو نقطه مجموع طول جغرافیایی آن دو نقطه است. بنابراین از روی اختلاف ساعت و ساعت هر ۲ نقطه را می توان تعیین نمود.

   Aylin 6.18 :)
2 اسفند 17:11

6 پرسش 63 پاسخ 84 امتیاز

۶۰...........................

   Ali reza Mohammadi
9 دی 22:05

0 پرسش 4 پاسخ 4 امتیاز

9

   محمدعلی ناصری
7 دی 17:04

2 پرسش 8 پاسخ 19 امتیاز

60 درجه چون
24-20=4
4*15=60
(هر ساعت ۱۵ درجه جغرافیایی است)

   خار دار منم کاکتوس ادام و در می آره ،،،،،،،،،،،،،،صدای خسته ات مرحم قلب مریضمه
7 دی 16:38

4 پرسش 112 پاسخ 65 امتیاز

60درجه

   محمد جواد عابدیان
26 آذر 22:01

8 پرسش 49 پاسخ 197 امتیاز

4 قاچ یعنی 4 ساعت اختلاف و هر قاچ برابر با 15 درجه است پس 60 درجه از هم فاصله دارند.


60=4.15

   من عاشق اجیمم❤️ .
8 آذر 14:08

42 پرسش 237 پاسخ 485 امتیاز

4*15=60

   بچه نهمی
1 اردیبهشت 13:20

0 پرسش 5 پاسخ 15 امتیاز

60 درجه طول جغرافیایی با هم فاصله دارند

   SARDAR SHAHID HAJ QASEM SOLEYMANI
29 بهمن 20:46

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

طول جغرافیایی برابر است با 4 درجه

   poriya nori
27 دی 11:05

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

60 درجه زیرا هر 15 درجه یک ساعت است

   آریا نظری
15 دی 23:28

37 پرسش 91 پاسخ 584 امتیاز

۶۰ درجه

   محمدامین خاکپور
10 دی 16:59

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

از شهر Aتا شهرB فاصله ۶۰ درجه طول جغرافیایی ای است ولی از BتاAفاصله ۳۰۰ درجه است

   عرفان جعفری
21 خرداد 12:49

0 پرسش 5 پاسخ -1 امتیاز

15=360/24 و18 =360/20 پس اختلاف 60=3*20

   Taha Hashemi
30 فروردین 10:57

0 پرسش 19 پاسخ 15 امتیاز

شصت

   hosseyn nikseresht
26 فروردین 15:07

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

فقط ۶۰چونه هم نزنید

   محمدصادق نجمی پور
22 فروردین 17:52

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

60

   مهدی پ
11 فروردین 13:11

4 پرسش 41 پاسخ 48 امتیاز

شصت درجه
ابتدا اختلاف ساعت {تعداد قاچ } رو پیدا می کنیم که میشیه4=20-24 بعدا چون هر قاچ 15 درجه پهنا داره پس اختلاف ساعتی میشه60=15*4

   محمدرضا سیاهکالی
11 فروردین 12:27

0 پرسش 4 پاسخ 4 امتیاز

۶۰

   محمدرضا سیاهکالی
11 فروردین 12:26

0 پرسش 4 پاسخ 4 امتیاز

۶۰

   Mr. The Best
2 فروردین 11:01

1 پرسش 8 پاسخ 45 امتیاز

هر ساعت ۱۵ درجه طول جغرافیایی است و این دو شهر ۴ ساعت اختلاف دارند؛ پس ۴ ساعت می شود ۶۰=۴*۱۵درجه.

   
19 اسفند 17:59

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

۶۰ درجه شهر A با شهر B فاصله دارد و شهر a در سمت شرق b قرار دارد چون زمین از غرب به شرق میچرخد.

   امیر حسین قوامی
5 اسفند 21:04

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

60 درجه

   احمد عباسی دره بیدی
4 بهمن 10:29

1 پرسش 2 پاسخ 8 امتیاز

از آنجایی که هر قاچ یک ساعت است(یعنی 15 درجه معادل 60 دقیقه) وقتی در شهر A ساعت 20 باشد و شهر Bساعت 24، یعنی شهر B به اندازه 4 قاچ معادل 60 درجه طول جغرافیایی با هم فاصله دارند.

   غلامرضا مخمل باف
16 دی 15:52

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

۱۵*۴=۶۰ درجه

   محمد رضا زرگرباشي
14 دی 11:21

0 پرسش 6 پاسخ 26 امتیاز

60 درجه
چون هر ساعت 15 درجه ست پس 4ضربدر15 می شود 60

   امیرحسین حیدرپور
9 دی 19:57

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

60 درجه

   نوید زندی
9 دی 13:56

0 پرسش 6 پاسخ 5 امتیاز

خیلی ساده است . چهار ساعت با هم فاصله دارند . هر ساعت یک قاچ 15 درجه ای است پس با ضرب ایندو در هم متوجه می شویم که با هم 60 درجه اختلاف دارند .

   l s
1 دی 20:43

0 پرسش 91 پاسخ 441 امتیاز

24-20=4
4*15=60
با هم 60 درجه اختلاف دارند

   امیر منصوریان
28 آذر 20:26

0 پرسش 2 پاسخ 1 امتیاز

60

   مجتبی زارع
30 فروردین 7:16

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

 دو شهر به اندازه 60 درجه جغرافیایی اختلاف دارند

   Qazal Nasiri
9 دی 18:45

0 پرسش 2 پاسخ 0 امتیاز

طول جغرافیایی 60 درجه است

   Qazal Nasiri
9 دی 18:43

0 پرسش 2 پاسخ 0 امتیاز

طول جغرافیایی 60 درجه است

   Hani Norozi
6 دی 14:28

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

60?

   امیر حسین سوری
5 دی 11:13

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

هرتکه 15 درجه . در نتیجه 15×4=60 درجه

   محمد کاظمی
2 دی 14:02

0 پرسش 2 پاسخ 0 امتیاز

۶۰=۱۵×۴

   ریحانه علی نیا
30 آذر 9:45

0 پرسش 6 پاسخ 11 امتیاز

بسم الله الرحمن ارحیم
4 = 20 - 24
یعنی چهار قاچ فاصله دارن که هر قاچ 15درجه است پس میشه

15 ضربدر 4 که میشه 60

   ایلین علیزاده
16 آذر 23:10

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

15*4=60

   امیرمحمد دهقانی
16 آذر 20:36

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

60 درجه اختلاف دارند

   م ص
15 آذر 13:23

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

یعنی این دو شهر 4 ساعت اختلاف دارند هر ساعت اختلاف 15 رجه اختلاف طول جغرافیایی را در بر دارد پس 4*15=60درجه فاصله

   امیر منصوریان
8 آذر 12:56

0 پرسش 2 پاسخ 1 امتیاز

60

   رومینا داریانی
4 آذر 18:46

1 پرسش 18 پاسخ 21 امتیاز

60 درجه

   نیما شکری
1 آذر 17:15

1 پرسش 28 پاسخ 26 امتیاز

60 درجه

   علی گلمرادی
15 آبان 12:19

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

60درجه

   ابوالفضل رمضانی
13 آبان 7:44

0 پرسش 3 پاسخ 0 امتیاز

60

   M R
9 آبان 10:23

0 پرسش 6 پاسخ 6 امتیاز

60درجه اختلاف دارد

   امیر مهدی معصومی
5 آبان 14:54

0 پرسش 2 پاسخ 1 امتیاز

بین این دو شهر 4ساعت فاصلهی زمانی وجود دارد که هر ساعت 15 درجه است پس فاصله 60 درجه است

   Setayesh Rh
16 مهر 21:57

3 پرسش 1 پاسخ 21 امتیاز

۴ تا ۱۵ قاچ که میشه ۶۰ درجه

   ارش صالحیان
13 مهر 19:44

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

60 درجه
360/24=15
24-20=4
15*4=60
درنتیجه 60 درجه با هم فاصله دارند

   ارسلان غلام زاده
9 مهر 21:29

0 پرسش 4 پاسخ 9 امتیاز

درود.60درجه

   مجید مرادی کر
10 شهریور 22:49

7 پرسش 20 پاسخ 63 امتیاز

ساعت ۱۵ درجه طول جغرافیایی است و این دو شهر ۴ ساعت اختلاف دارند؛ پس ۴ ساعت می شود ۶۰=۴*۱۵درجه

   سید مصطفی فولادی
3 تیر 9:05

0 پرسش 3 پاسخ 13 امتیاز

4 ساعت

   Ashkan Jbr
26 خرداد 16:16

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

هر ساعت برابر ۱۵ درجه است بنابرین این دوشهر ک ۴ ساعت باهم اختلاف دارن میشه ۴×۱۵=۶۰درجه

   مهدی مؤمنی
19 خرداد 7:40

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

24-20=4
4*15=60
60 درجه اختلاف دارند

   محمد حسن رمازی
16 خرداد 19:37

1 پرسش 3 پاسخ 6 امتیاز

60°

   محمد کاظمی
13 خرداد 14:12

0 پرسش 2 پاسخ 0 امتیاز

۶۰ درجه

   زهراسادات ميرجليلي
9 خرداد 14:01

2 پرسش 9 پاسخ 22 امتیاز

60 درجه

   علیرضا شریفی
7 خرداد 23:21

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

60=4×15

   سید مصطفی فولادی
5 خرداد 14:12

0 پرسش 3 پاسخ 13 امتیاز

این دیگه پرسیدن نداره 60 درجه

   امید صاحبی
3 خرداد 12:00

1 پرسش 2 پاسخ 4 امتیاز

۶۰ درجه

   محمد هدایی
26 اردیبهشت 15:11

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

هر قاچ ۱۵ درجه درنتیجه :
4=20-24
درجه۶۰=۴×۱۵

   فاطمه انصاری
24 فروردین 0:08

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

هر قاچ 15 درجه است اختلاف این دو نقطه 4است و 60=4*15در نتیجه طول جغرافیای 60 درجه است.

   امیر رضا جمعه زاده
3 فروردین 18:36

2 پرسش 54 پاسخ 284 امتیاز

60 درجه

   محمد سلطانی
17 دی 4:24

0 پرسش 69 پاسخ 299 امتیاز

60 درجه

   محمد سلطانی
17 دی 4:23

0 پرسش 69 پاسخ 299 امتیاز

60 درجه

   محمد سلطانی
17 دی 4:23

0 پرسش 69 پاسخ 299 امتیاز

60 درجه