{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #نوبت_دوم #هماهنگ_نهم #آزمون‌ساز

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

زاویه انحراف قبله شهرستانهای استان مازندران

    نیکی موذن
  13 فروردین 11:51

1 پرسش 0 پاسخ 3 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

زاویه انحراف قبله شهرستانهای استان مازندران


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   par Mis
  31 اردیبهشت 12:52

0 پرسش 177 پاسخ 4237 امتیاز

سلام
جواب ۴۱ درجه میشه ...
موفق باشید:)

   تتبیهن بس
  2 فروردین 11:06

1 پرسش 10 پاسخ 87 امتیاز

۴۱ درجه

   Reza HMD
  26 آذر 17:10

1 پرسش 22 پاسخ 199 امتیاز

ساری 41 درجه است

   Zahra Br
  15 اردیبهشت 12:13

1 پرسش 10 پاسخ 49 امتیاز

41 درجه میشه##############))))) @@@@

   Melissa Gh
  7 فروردین 0:16

0 پرسش 344 پاسخ 2359 امتیاز

سلام. ساری 41 درجه هست.............

   Soheil Akbari
  27 دی 16:55

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

خلبان تامکت دایگر فلکروم و فلون

   یکتا نوری
  21 دی 17:18

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

چهل و یک میشه؟………………‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌. ‌ ‌.

   امیرمهدی جمشیدی
  19 دی 13:45

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

جنوب غربی به سمت مکه البته بیشتر به سمت جنوب مایل است

   احسان تاجیک
  11 دی 11:02

0 پرسش 2 پاسخ 1 امتیاز

سلام

جواب 41 درجه می‌شود

موفق و پیروز باشید

   سید محمد مصطفی علوی نسب
  9 آذر 20:19

1 پرسش 3 پاسخ 7 امتیاز

بین جنوب و جنوب شرقی قرار دارد.

   Amitis Yousefi
  29 آبان 15:31

0 پرسش 4 پاسخ 4 امتیاز

41ساری...............................

   arash gholizadeh
  9 خرداد 8:22

2 پرسش 3 پاسخ 18 امتیاز

۴۱ ........................

   رضا رضا قلی پور
  13 دی 13:19

10 پرسش 30 پاسخ 143 امتیاز

در شهری مثل رامسر خیلی کم است شاید برابر صفر باشد

   nikjoo iman
  31 مرداد 22:55

0 پرسش 2 پاسخ 1 امتیاز

41.................................

   pesar Majazi
  25 اسفند 23:36

0 پرسش 13 پاسخ 48 امتیاز

41 درجه میشه ././././././././

   امــیر محــمد tahery ۴
  23 شهریور 11:43

6 پرسش 187 پاسخ 1565 امتیاز


پرسش و پاسخ دوره اول متوسطه نهم علوم تجربی
زاویه انحراف قبله شهرستانهای استان مازندران

نیکی موذن 13 فروردین 11:51
1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

زاویه انحراف قبله شهرستانهای استان مازندران


0 گزارش اشتراک گذاری

کاظم قربانیان 17 فروردین 13:20
0 پرسش 2 پاسخ 37 امتیاز
دانستن سمت جنوب این کمک را به تعیین قبله می‌کند که زاویۀ قبلۀ هر شهر محاسبه شده و

   
  12 اردیبهشت 19:21

0 پرسش 1 پاسخ -1 امتیاز

41

   آیت اکبرزاده
  4 خرداد 14:04

0 پرسش 3 پاسخ -4 امتیاز

41 درجه ....................