{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #نمونه_دولتی_نهم #مدرسه_یاب #آزمون‌ساز

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

مفهوم سعدی که انعطاف جادوگرانه دارد

    Mobin Ghaisi
  2 خرداد 3:02

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
فارسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

…………………………………………………………………………….


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   حسن عادلخانی
  3 خرداد 18:50

0 پرسش 68 پاسخ 713 امتیاز

سلام
شعر و سخن سعدی, انعطاف پذیری شگفت انگیزی دارد، به نحوی که خود را در حد فهم کودکانه من پائین می آورد.

   Ayliin Tehrani
  2 خرداد 17:41

20 پرسش 77 پاسخ 786 امتیاز

سعدی که انعطاف ... که به حد فهم .... من برسد: سعدی مفاهیم دشوار را چنان ساده بیان می کرد که من با وجود کودکی آن را می فهمیدم .[69]/ انعطاف: دوتا شدن و بازگردیدن و خم شدن. میل کردن. حرکتی است در سمت واحد نه بعینها بر مسافت حرکت اولی بلکه خارج و کج ازآن مسافت بخلاف ||خمیدگی وپیچیدگی و کجی و برگشتگی. انحنا.- انعطاف پذیر : آنچه خمیدگی و برگشتگی پذیرد.