{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #نمونه_دولتی_نهم #مدرسه_یاب #آزمون‌ساز

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

حاصل (3) به توان (3√) چند میشه؟

    حسـ ـام
  1 خرداد 16:20

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Legend Legend
  4 خرداد 0:47

0 پرسش 5 پاسخ 35 امتیاز

رادیکال سه تقریبا میشه 1.732
3 به توان 1.732 حدودا میشه 6.704

   محمدرضا احمدی
  1 خرداد 16:56

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

اینجوری نمیتونم بگم بیای پی واست میگم