لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

چرا صفویان درجنگ چالدران در برابر عثمانی ها شکست خوردند؟

   رضا فراستى
  9 فروردین 14:14

9 پرسش 0 پاسخ 59 امتیاز
مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه

چرا صفویان درجنگ چالدران در برابر عثمانی ها شکست خوردند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   ✖ـــ FWTX ـــ✖
در 21 خرداد 18:29

150 پرسش 319 پاسخ 3158 امتیاز

نداشتن سلاح هایی مثل توپ و تفنگ

   علي اصغري
در 13 اردیبهشت 16:34

0 پرسش 4 پاسخ 19 امتیاز

در جنگ چالدران (در نزديكي منطقه ازاد ماكو) سپاه ايران به دليل نداشتن ادوات جنگي ( توپ ، تفنگ ) و دارا بودن سپاه عثماني از اين ادوات سپاه ايران متاسفانه در اين جنگ خونين شكست خورد.

   امیرحسین محمودی
در 29 آبان 20:59

0 پرسش 4 پاسخ 19 امتیاز

اون موقه ما عقب مونده بودیم تفنگ نداشتیم:/

   مهدی ملکشاهی
در 2 خرداد 23:53

0 پرسش 3 پاسخ 13 امتیاز

زیرا عثمانی هاتوپ و سلاح آتشین داشتند و کشور ایران از این تجهیزات بی بهره بود.

   A A
در 13 فروردین 17:24

5 پرسش 17 پاسخ 89 امتیاز

ایرانیان درجنگ باعثمانی هادلاوری های بسیاری ازخودنشان دادندولی چون عثمانی هاازسلاح اتشین برخورداربودندایرانی هاشکست خوردند

   امیرحسین عسکری
در 15 دی 18:10

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

ایرانیان درجنگ باعثمانی هادلاوری های بسیاری ازخودنشان دادندولی چون عثمانی هاازصلاح اتشین برخورداربودندایرانی هاشکست خوردند

   Armin Heydari
در 13 دی 12:51

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

در نبردی که بین ایران و عثمانی ها اتفاق افتاد با این که ایرانیان شجاعت زیادی به خرج دادند به علت مجهز بودن سپاه آنها به توپ پیروز میدان شدند

   l s
در 1 دی 20:45

0 پرسش 91 پاسخ 441 امتیاز

چون ارتش صفویان مجهز به توپ و تفنگ و تجهیزات نظامی و... نبودند ولی ارتش عثمانی ها مجهز به توپ و تفنگ و... بود

   مرضیه زارع
در 19 فروردین 10:02

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

ثرت سپاه عثمانی و محدودیت فضای نبرد به قدری بود که عثمانیان برای رویارویی با سپاه ایران پشت نیروهای خود مدت‌ها به انتظار می‌ایستادند.


با آغاز به کار توپ‌ها نتیجه جنگ به سرعت به سود عثمانی تغییر کرد. آتش توپخانه برای ایرانیان مصیبت‌بار بود. بسیاری از سپاهیان ایران و فرماندهان و صاحبان مناصب در میدان جنگ کشته شدند و شاه اسماعیل با فداکاری چند قزلباش جان سالم به در برد. سلطان سلیم یکمپس از در هم شکستن سپاه صفوی به دلیل ترس از وجود تله به تعقیب ایرانیان نپرداخت و تنها چند روز بعد به تبریز وارد شد. تلفات جنگ چالدران ۲۷۶۵۴ هزار تن از ایران و ۴۲ هزار تن از سپاه عثمانی بود.


با شکست سپاه قزلباش، درفش ارتش ایران به دست سپاه عثمانی افتاد.


پس علت شکست صفویان کثرت زیاد عثمانی ها  و داشتن توپ وسایل جنگی  پیشرفته تر

   فرشته علیپور
در 19 فروردین 6:59

0 پرسش 4 پاسخ 19 امتیاز

به دلیل امکانات جنگی پیشرفته عثمانی ها

   پوریا خاکتاب
در 19 آذر 16:45

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

چون سلاح کافی نداشتند

   مائده امامقلی زاده
در 10 آذر 19:42

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

به دلیل اینکه در اون زمان عثمانی ها دارای تجهیزات و صلاح های گرم ( توپ ، تانک و......) بودند در نتیجه عثمانی ها بر ایرانیان پیروز شدند

   رومینا داریانی
در 6 آذر 16:11

0 پرسش 5 پاسخ 4 امتیاز

نداشتن سلاح و تجهیزات جنگی دلیل شکست ایرانیان در برابر عثمانی ها بود

   نیما شکری
در 1 آذر 17:32

1 پرسش 28 پاسخ 30 امتیاز

زیرا عثمانی ها توپ و تفنگ داشتند اما صفویان فقط شمشیر و سواره نظام.
البته بعد توانستند حکومت را از عثمانی ها پس بگیرند.

   مجید مرادی کر
در 16 آبان 16:14

6 پرسش 19 پاسخ 54 امتیاز

ایرانیان درجنگ باعثمانی هادلاوری های بسیاری ازخودنشان دادندولی چون عثمانی هاازسلاح اتشین برخورداربودندایرانی هاشکست خوردند

   مجید مرادی کر
در 10 شهریور 22:49

6 پرسش 19 پاسخ 54 امتیاز

نداشتن سلاح هایی مثل توپ و تفنگ

   ابولفضل هماورد
در 19 خرداد 8:56

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

به دلیل مجهز بودن سپاه عثمانی به سلاح های اتشین سپاه صفویان شکست خورد

   محمد حسن رمازی
در 16 خرداد 19:33

1 پرسش 3 پاسخ 8 امتیاز

به دلیل برخورداری سپاه عثمانی از سلاح گرم و ناتوانی ارتش صفوی از داشتن سلاح گرم

   آرمین رمضانی
در 14 خرداد 11:34

3 پرسش 5 پاسخ 32 امتیاز

ایرانیان درجنگ باعثمانی هادلاوری های بسیاری ازخودنشان دادندولی چون عثمانی هاازسلاح اتشین برخورداربودندایرانی هاشکست خوردند

   زهراسادات ميرجليلي
در 9 خرداد 14:04

2 پرسش 9 پاسخ 23 امتیاز

زيرا كشور ما از داشتن سلاح هاي اتشيبن و توپ بي هره بود درحاليكه سلاح هاي انها اتشين بود و توپ داشتند

   زیبا محمدی
در 5 اردیبهشت 0:26

0 پرسش 5 پاسخ 15 امتیاز

ایرانی ها بخاطر نداشتن سلاح های جنگی پیشرفته از عثمانی ها شکست میخورن.
اما مهم اینکه بعد اون مناطق رو پس میگیرند از عثمانی ها

   امیر رضا جمعه زاده
در 3 فروردین 18:37

2 پرسش 56 پاسخ 286 امتیاز

برای این که عثمانی ها سلاح گرم داشتند ولی صفویان نداشتند

   حسین عابدی
در 2 فروردین 23:09

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

چون عثمانی ها مجهز تر بودند وسلاح های جنگی گرم داشتند

   علي اصغري
در 13 اردیبهشت 16:34

0 پرسش 4 پاسخ 19 امتیاز

در جنگ چالدران (در نزديكي منطقه ازاد ماكو) سپاه ايران به دليل نداشتن ادوات جنگي ( توپ ، تفنگ ) و دارا بودن سپاه عثماني از اين ادوات سپاه ايران متاسفانه در اين جنگ خونين شكست خورد.

   matin pordel
در 13 فروردین 16:40

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

چون که عثمانی ها توپ و وسایل جنگی بسیاری داشتند و ایرانیان خیر

   مهدیه قانعی
در 6 اسفند 21:46

1 پرسش 4 پاسخ 9 امتیاز

سلام
باوجواینکه ایرانی ها دلاوری وشجاعتی بسیاربه خرج دادند اما متاسفانه از دانش علمی وتجهیزاتی محروم بودند وبرعکس عثمانی ها مجهز به سلاح های آتشین مثل تفنک وتوپ و... بودند...