تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

چرا صفویان درجنگ چالدران در برابر عثمانی ها شکست خوردند؟

   رضا فراستى
  9 فروردین 14:14

9 پرسش 0 پاسخ 61 امتیاز
مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه

چرا صفویان درجنگ چالدران در برابر عثمانی ها شکست خوردند؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   ehteram hakkari
19 دی 13:31

104 پرسش 1034 پاسخ 10478 امتیاز

زیرا سلاح های جنگی نداشتند

   ✖ـــ FWTX ـــ✖
21 خرداد 18:29

165 پرسش 365 پاسخ 3360 امتیاز

نداشتن سلاح هایی مثل توپ و تفنگ

   علي اصغري
13 اردیبهشت 16:34

0 پرسش 4 پاسخ 19 امتیاز

در جنگ چالدران (در نزديكي منطقه ازاد ماكو) سپاه ايران به دليل نداشتن ادوات جنگي ( توپ ، تفنگ ) و دارا بودن سپاه عثماني از اين ادوات سپاه ايران متاسفانه در اين جنگ خونين شكست خورد.

   امیر محمد قربانی
26 اردیبهشت 14:26

0 پرسش 12 پاسخ 57 امتیاز

بله
در جنگ چالدران با وجود مقاومت زیاد عثمانی ها سلاح های پیشرفته تر داشتند و به همین دلیل شکست خوردند

   seyed alimohamad mahmudi
30 فروردین 10:20

0 پرسش 2 پاسخ 12 امتیاز

شاه اسماعیل با سپاه قزلباش در نزدیکی خوی در منطقه ای به نام چالدران باید با ینی چری یا همان سپاه عثمانی که مجهز به توپ و سلاح های گرم و آتشین بود مبارزه می کرد.
سپاه قزلباش با این حال که با شمشیر مبارزه می کردند دلیرانه جنگیدند و حتی یک اسیر هم ندادند و حتی شاه اسماعیل موفق شد بخشی از توپخانه سپاه عثمانی را نابود کند اما شکست خورد و نتیجه این شکست جدایی کردستانات از خاک ایران و اشغال تبریز و اسارت همسر شاه اسماعیل انجامید.
شاه اسماعیل کشته شدگان نبرد چالدران را در شهیدگاه در اردبیل به خاک سپرد و با سپاهی تازه نفس از عشایر کرمان و جنوب ایران راهی تبریز شد و عثمانی ها تبریز را ترک کردند.

   رها فروزان مهر
4 فروردین 6:21

0 پرسش 46 پاسخ 196 امتیاز

سلام
زیرا عثمانی ها ازادوات جنگي ( توپ ، تفنگ ) برخوردار بودند ولی سپاه صفوی حتی شاهزاده های دختر نیز از خود شجاعت و دلاوری نشان دادند اما موثر واقع نشد

   حسیبا صفری
15 بهمن 15:57

0 پرسش 8 پاسخ 8 امتیاز

زیرا عثمانی ها دارای سلاح های گرم همچو توپ و تانک و تفنگ بودند..

    امیر مهدی تیموری
7 بهمن 23:41

1 پرسش 29 پاسخ 74 امتیاز

زیرا عثمانی ها سلاح های گرم داشتند و تعداد لشکریان عثمانی بیشتر بود

   رضا ایماندوست
23 دی 23:24

0 پرسش 294 پاسخ 1194 امتیاز

زیرا سپاه ایران ( در دوران صفویان ) از داشتن سلاح های جنگی مانند توپ و تفنگ بی بهره بود.

   محمد طاها طاها
7 دی 16:40

5 پرسش 110 پاسخ 60 امتیاز

زیرا عثمانی ها از سلاحان گرم بر برخوردار بودند

   رها فروزان مهر
4 دی 12:25

0 پرسش 46 پاسخ 196 امتیاز

سلام :ایرانی ها درجنگ با عثمانی هادلاوری های بسیاری ازخودنشان دادندولی چون عثمانی هاازسلاح اتشین مانند توپ و تفنگ برخورداربودند ایرانی هاشکست خوردند.

   محمد ملک پور
3 دی 17:14

4 پرسش 6 پاسخ 64 امتیاز

شاه اسماعیل صفوی و یارانش در جنگ چالدران شجاعت زیادی نشان دادند اما سپاه عثمانی به دلیل داشتن سلاح های آتشین مانند توپ و تفنگ توانست ارتش ایران را شکست دهد.

   امیرحسین محمودی
29 آبان 20:59

0 پرسش 8 پاسخ 23 امتیاز

اون موقه ما عقب مونده بودیم تفنگ نداشتیم:/

   مهدی ملکشاهی
2 خرداد 23:53

0 پرسش 3 پاسخ 13 امتیاز

زیرا عثمانی هاتوپ و سلاح آتشین داشتند و کشور ایران از این تجهیزات بی بهره بود.

   A A
13 فروردین 17:24

6 پرسش 20 پاسخ 104 امتیاز

ایرانیان درجنگ باعثمانی هادلاوری های بسیاری ازخودنشان دادندولی چون عثمانی هاازسلاح اتشین برخورداربودندایرانی هاشکست خوردند

   امیرحسین عسکری
15 دی 18:10

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

ایرانیان درجنگ باعثمانی هادلاوری های بسیاری ازخودنشان دادندولی چون عثمانی هاازصلاح اتشین برخورداربودندایرانی هاشکست خوردند

   Armin Heydari
13 دی 12:51

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

در نبردی که بین ایران و عثمانی ها اتفاق افتاد با این که ایرانیان شجاعت زیادی به خرج دادند به علت مجهز بودن سپاه آنها به توپ پیروز میدان شدند

   l s
1 دی 20:45

0 پرسش 90 پاسخ 460 امتیاز

چون ارتش صفویان مجهز به توپ و تفنگ و تجهیزات نظامی و... نبودند ولی ارتش عثمانی ها مجهز به توپ و تفنگ و... بود

   مرضیه زارع
19 فروردین 10:02

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

ثرت سپاه عثمانی و محدودیت فضای نبرد به قدری بود که عثمانیان برای رویارویی با سپاه ایران پشت نیروهای خود مدت‌ها به انتظار می‌ایستادند.
با آغاز به کار توپ‌ها نتیجه جنگ به سرعت به سود عثمانی تغییر کرد. آتش توپخانه برای ایرانیان مصیبت‌بار بود. بسیاری از سپاهیان ایران و فرماندهان و صاحبان مناصب در میدان جنگ کشته شدند و شاه اسماعیل با فداکاری چند قزلباش جان سالم به در برد. سلطان سلیم یکمپس از در هم شکستن سپاه صفوی به دلیل ترس از وجود تله به تعقیب ایرانیان نپرداخت و تنها چند روز بعد به تبریز وارد شد. تلفات جنگ چالدران ۲۷۶۵۴ هزار تن از ایران و ۴۲ هزار تن از سپاه عثمانی بود.
با شکست سپاه قزلباش، درفش ارتش ایران به دست سپاه عثمانی افتاد.
پس علت شکست صفویان کثرت زیاد عثمانی ها  و داشتن توپ وسایل جنگی  پیشرفته تر

   فرشته علیپور
19 فروردین 6:59

0 پرسش 4 پاسخ 19 امتیاز

به دلیل امکانات جنگی پیشرفته عثمانی ها

   Am AM
9 خرداد 15:55

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

چون سلاح جنگی مثل توپ و تفنگ نداشتن

   amir babaghasabha
7 اردیبهشت 18:14

0 پرسش 5 پاسخ 0 امتیاز

به دلیل نداشتن سلاح های کافی و مناسب و ضعف روحیه سربازان

   ابوالفضل نورآبادی
7 اردیبهشت 8:43

0 پرسش 5 پاسخ 10 امتیاز

به دلیل بی بهره بودن از سلاح جنگی پیشرفته و استفاده از ادوات ابتدایی

   اشکان دهقانی
27 فروردین 12:45

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

چون بی عرضه بودن خخخخخخخخخخخخ

   ریحانه برجی
19 فروردین 21:04

0 پرسش 7 پاسخ 12 امتیاز

در جنگ چالدران (در نزديكي منطقه ازاد ماكو) سپاه ايران به دليل نداشتن ادوات جنگي ( توپ ، تفنگ ) و دارا بودن سپاه عثماني از اين ادوات سپاه ايران متاسفانه در اين جنگ خونين شكست خورد.

   ASAL M
14 اسفند 1:03

11 پرسش 41 پاسخ 128 امتیاز

ایرانیان روحیه خوبی داشتند ولی به دلیل نداشتن سلاح های جدید مانند توپ و توفنگ شکست خردند که بعد ان را پس گرفتند

   Armin A
30 دی 15:02

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

به دلیل اینکه عثمانی ها صلاح های آتشین در اختیار داشتند وبه همین دلیل پیروز شدند و از تبعات آن شکست گوشه نشینی پادشاه آن زمانه بود.

   s m
18 دی 8:09

1 پرسش 6 پاسخ 11 امتیاز

ایرانی ها تجهیزاتی مانند توپ و تانک و سلاح های آتشین نداشتند در حالیکه عثمانی ها مجهز به این سلاح ها بودند .
به همین دلیل با وجود شجاعت و دلاوری سربازان ایرانی ،ایرانیان شکست خوردند ...

   آریا نظری
15 دی 23:30

37 پرسش 91 پاسخ 584 امتیاز

به دلی اینکه از سلاح های مدرن بر خور دار نبودن

   هادی جعفری
13 دی 17:01

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

چون مجهز به سلاح نبودند

   رضا رضا قلی پور
13 دی 13:21

12 پرسش 36 پاسخ 108 امتیاز

انها شجاعت زیادی به خرج دادند ولی به دلیل مجهز نبودن به توپ و تفنگ شکست خوردند

   محمدعلی ناصری
7 دی 17:24

2 پرسش 8 پاسخ 18 امتیاز

زیرا عثمانی ها مجهز به سلاح گرم بودند ولی ایرانیان از سلاح های سرذ استفاده میکردند.

   محمد جواد عابدیان
26 آذر 21:49

8 پرسش 48 پاسخ 181 امتیاز

چون در آن زمان ارتش عثمانی ها مجهز به توپ و تفنگ بودند ولی ایران فقط وسایل جنگی سنتی مانند تیر و کمان و شمشیر و تبرزین و ... داشتند

   امیرعلی صادقی
24 آذر 12:57

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

چون عثمانی ها دارای سلاح آتشین بودند و سپاه ایران از آنها بی بهره بود

   پوریا خاکتاب
19 آذر 16:45

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

چون سلاح کافی نداشتند

   مائده امامقلی زاده
10 آذر 19:42

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

به دلیل اینکه در اون زمان عثمانی ها دارای تجهیزات و صلاح های گرم ( توپ ، تانک و......) بودند در نتیجه عثمانی ها بر ایرانیان پیروز شدند

   رومینا داریانی
6 آذر 16:11

1 پرسش 18 پاسخ 20 امتیاز

نداشتن سلاح و تجهیزات جنگی دلیل شکست ایرانیان در برابر عثمانی ها بود

   نیما شکری
1 آذر 17:32

1 پرسش 27 پاسخ 25 امتیاز

زیرا عثمانی ها توپ و تفنگ داشتند اما صفویان فقط شمشیر و سواره نظام.
البته بعد توانستند حکومت را از عثمانی ها پس بگیرند.

   مجید مرادی کر
16 آبان 16:14

9 پرسش 19 پاسخ 72 امتیاز

ایرانیان درجنگ باعثمانی هادلاوری های بسیاری ازخودنشان دادندولی چون عثمانی هاازسلاح اتشین برخورداربودندایرانی هاشکست خوردند

   مجید مرادی کر
10 شهریور 22:49

9 پرسش 19 پاسخ 72 امتیاز

نداشتن سلاح هایی مثل توپ و تفنگ

   ابولفضل هماورد
19 خرداد 8:56

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

به دلیل مجهز بودن سپاه عثمانی به سلاح های اتشین سپاه صفویان شکست خورد

   محمد حسن رمازی
16 خرداد 19:33

1 پرسش 3 پاسخ 6 امتیاز

به دلیل برخورداری سپاه عثمانی از سلاح گرم و ناتوانی ارتش صفوی از داشتن سلاح گرم

   آرمین رمضانی
14 خرداد 11:34

3 پرسش 3 پاسخ 25 امتیاز

ایرانیان درجنگ باعثمانی هادلاوری های بسیاری ازخودنشان دادندولی چون عثمانی هاازسلاح اتشین برخورداربودندایرانی هاشکست خوردند

   زهراسادات ميرجليلي
9 خرداد 14:04

2 پرسش 9 پاسخ 21 امتیاز

زيرا كشور ما از داشتن سلاح هاي اتشيبن و توپ بي هره بود درحاليكه سلاح هاي انها اتشين بود و توپ داشتند

   زیبا محمدی
5 اردیبهشت 0:26

0 پرسش 5 پاسخ 15 امتیاز

ایرانی ها بخاطر نداشتن سلاح های جنگی پیشرفته از عثمانی ها شکست میخورن.
اما مهم اینکه بعد اون مناطق رو پس میگیرند از عثمانی ها

   امیر رضا جمعه زاده
3 فروردین 18:37

2 پرسش 54 پاسخ 284 امتیاز

برای این که عثمانی ها سلاح گرم داشتند ولی صفویان نداشتند

   حسین عابدی
2 فروردین 23:09

0 پرسش 2 پاسخ 1 امتیاز

چون عثمانی ها مجهز تر بودند وسلاح های جنگی گرم داشتند

   علي اصغري
13 اردیبهشت 16:34

0 پرسش 4 پاسخ 19 امتیاز

در جنگ چالدران (در نزديكي منطقه ازاد ماكو) سپاه ايران به دليل نداشتن ادوات جنگي ( توپ ، تفنگ ) و دارا بودن سپاه عثماني از اين ادوات سپاه ايران متاسفانه در اين جنگ خونين شكست خورد.

   matin pordel
13 فروردین 16:40

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

چون که عثمانی ها توپ و وسایل جنگی بسیاری داشتند و ایرانیان خیر

   مهدی برقبانی
2 بهمن 13:27

1 پرسش 3 پاسخ 8 امتیاز

نبود سلاح کافی مانند توپ و تانک

   محمد صادق دهقانیزاده
7 دی 12:22

0 پرسش 3 پاسخ 2 امتیاز

صفویان مجهز به سلاح گرم نبودند.

   مهدیه قانعی
6 اسفند 21:46

1 پرسش 4 پاسخ 9 امتیاز

سلام
باوجواینکه ایرانی ها دلاوری وشجاعتی بسیاربه خرج دادند اما متاسفانه از دانش علمی وتجهیزاتی محروم بودند وبرعکس عثمانی ها مجهز به سلاح های آتشین مثل تفنک وتوپ و... بودند...