{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #نوبت_دوم #هماهنگ_نهم #هماهنگ_ششم #آزمون‌ساز

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

استفاده از پرده های نقره ای در پشت شیشه های خودرو چه کمکی به راننده میکند؟؟

    Moha. Mmad
  24 اردیبهشت 10:58

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

استفاده از پرده های نقره ای در پشت شیشه های خودرو چه کمکی به راننده میکند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Auxilium Manus
  24 اردیبهشت 14:01

1 پرسش 189 پاسخ 1109 امتیاز

سلام.
پرده ی نقره ای،گرمای کمی را جذب میکند و بیشتر بازتاب میدهد،این عمل باعث میشود از گرم شدن زیاد در داخل ماشین تا حد زیادی کاهش یابد.