لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

لطفاً عبارت های عربی زیر را ترجمه کنید.

   رضا فراستى
  9 فروردین 14:11

9 پرسش 0 پاسخ 71 امتیاز
عربی نهم دوره اول متوسطه

لطفا ترجمه های زیر را بنویسید


رب انی ظلمت نفسی


لا تحزن النصر مع صبر


اعلم ان النصر مع صبر


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   فرشته علیپور
  19 فروردین 7:04

0 پرسش 4 پاسخ 29 امتیاز

پروردگارا قطعا من ظلم کردم به خودم
غمگین نشو.پیروزی با صبر است
بدان که قطعا پیروزی با صبر است

4

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   l s
  1 دی 20:48

0 پرسش 89 پاسخ 514 امتیاز

پروردگارا قطعا من به خودم ظلم کردم

غمگین نشو پیروزی همراه با صبر است

بدان که پیروزی همراه با صبر است

   محمد رضا پوررضایی
  22 فروردین 17:31

2 پرسش 4 پاسخ 35 امتیاز

با سلام
شما می توانید با مراجعه به سایت  google translate از تمام زبان دنیا بهره ببرید وتمام کلمات مورد نظر یا جملات خود را از زبان نوشته شده به زبان خواسته شده ترجمه کنید.

   رها فروزان مهر
  4 دی 12:27

0 پرسش 79 پاسخ 369 امتیاز

سلام: 1)پروردگارا قطعا به خودم ظلم کردم
2)ناراحت مشو پیروزی همراه با صبر است
3)بدان قطعا پیروزی با صبر است

   محمد ملک پور
  7 دی 14:00

4 پرسش 7 پاسخ 45 امتیاز

طبق ترجمه تحت اللفظی:
1)پروردگارا قطعا من ظلم کردم به خودم.
2)غمگین نشو پیروزی با صبر است.
3)بدان که پیروزی با صبر است.
طبق ترجمه صحیح و کتابی:
1)پروردگارا همانا من به خودم ستم کردم.
2)ناراحت نشو پیروزی همراه با شکیبایی است.
3)بدان(دانا باش)که پیروزی همراه با شکیبایی است.

   امیر رضا جمعه زاده
  23 فروردین 17:27

2 پرسش 53 پاسخ 283 امتیاز

پروردگارا قطعا به خودم ظلم کردم
ناراحت مشو پیروزی همراه با صبر است
بدان قطعا پیروزی با صبر است

   Parsa Hasani
  7 دی 21:12

0 پرسش 5 پاسخ 15 امتیاز

پروردگار قطعا من ظلم کردم به خودم

ناراحت نباش پیروزی با صبر است

بدان پیروزی با صبر است


موفق باشید

   Zohreh Mm
  29 آذر 10:09

0 پرسش 37 پاسخ 20 امتیاز

سلام
پروردگارا قطعا من به خودم ظلم کردم
غمگین نشو پیروزی با(همراه) صبر است
بدان قطعا پیروزی با صبر است

   Zahra Dehghani
  15 آذر 13:08

0 پرسش 49 پاسخ 284 امتیاز

پروردگارا قطعا من ظلم کردم به خودم
غمگین نشو پیروزی با صبر است
بدان که قطعا پیروزی با صبر است

   Only God
  13 تیر 14:24

0 پرسش 193 پاسخ 174 امتیاز

پروردگارا به خودم ظلم کردممممممممممممممممم

   پویا واعظی
  28 خرداد 16:44

0 پرسش 4 پاسخ 9 امتیاز

در جمله اول گویی ربی باید باشد تا ترجمه صحیح شود و باید بدین گونه ترجمه شود:
پروردگارمن قطعا من لم کردم به خودم .
ولی اگر جمله اصلی شما ان باشد :
پروردگارا قطعا من به خودم ظلم کردم
ترجمه می شود .

   حسیبا صفری
  15 بهمن 16:00

0 پرسش 8 پاسخ 5 امتیاز

پروردگارا قطعا من ظلم کردم به خودم
نشو غمیگن.پیروزی با صبر است
بدا قطعا پیروزی با صبر است

   Ghazal ZK
  26 دی 21:31

23 پرسش 356 پاسخ 1856 امتیاز

پروردگارا قطعا من به خودم ستم کردم.
غمگین نباش،پیروزی همراه صبر است.
بدان که پیروزی همراه صبر است.

   ehteram hakkari
  19 دی 13:32

104 پرسش 998 پاسخ 11117 امتیاز

خدایا من خودم به خودم ظلم کردم

غمیگن نشو یاری همرا با صبر است

یا بگیر یاری همرا با صبر است

   محمد رضا آقچه لو
  10 آذر 0:20

3 پرسش 19 پاسخ 96 امتیاز

با سلام و عرض ادب

1 - پروردگارا قطعا من به خودم ظلم کردم

2 - ادامه جمله اشتباه است این جمله لاتحزن ان الله معنا می باشد . اندهگین مباش که خدا با ماست

3 - بدان که قطعا پیروز همراه با صبر است .

با تشکر

   هانیه منابی
  30 مهر 17:52

1 پرسش 20 پاسخ 75 امتیاز

پروردگارا قطعا من به خودم ظلم کردم
ناراحت نشو پیروزی همراه با صبر است
میدانم که (قطعا) پیروزی با صبر است

   امیر محمد خانعلی
  10 خرداد 6:15

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

پروردگارا قطعا من به خودم ظلم کردم
غمگین نباش پبروزی با صبر است
قطعا پیروزی با صبر است

   ناشناس جهت آرامش
  27 دی 20:16

3 پرسش 113 پاسخ 107 امتیاز

سلام
پروردگارا قطعا به خودم ظلم کردم
ناراحت مشو پیروزی همراه با صبر است
بدان قطعا پیروزی با صبر است
موفق باشی

   کاظم مجدیان خو
  18 دی 20:38

0 پرسش 4 پاسخ 2 امتیاز

پروردگارا، قطعا من به خودم ستم کردم
ناراحت مشو، پیروزی با بردباری است.
بدان که پیروزی با بردباری است.

   شایان حسنی
  14 دی 14:41

0 پرسش 4 پاسخ 14 امتیاز

پروردگارا قطعا من ظلم کردم به خود
غمگین مشو پیروزی با صبر است
بدان که قطعا پیروزی با صبر است

   فاطمه پریشانی
  12 دی 12:13

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

پروردگارا همانا من ظلم کردم به خودم.
غمگین نشو پیروزی همراه با صبر است.
قطعا بدان که پیروزی همراه با صبر است.

   مبین میرزایی
  8 دی 10:08

13 پرسش 36 پاسخ 105 امتیاز

سلام
#پروردگارا قطعا من به خودم ظلم کردم#

#غمگین نشو پیروزی همراه با صبر است#

#بدان که پیروزی همراه با صبر است#

   سید علی موسوی
  10 آذر 11:24

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

پروردگارا قطعا من به خودم ظلم کردم
غمگین نشو پیروزی همراه صبر است
بدان که پیروزی همراه صبر است

   ارمیا محمدی
  8 آذر 10:21

0 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

طبق ترجمه تحت اللفظی:
1)پروردگارا قطعا من ظلم کردم به خودم.
2)غمگین نشو پیروزی با صبر است.
3)بدان که پیروزی با صبر است.
طبق ترجمه صحیح و کتابی:
1)پروردگارا همانا من به خودم ستم کردم.
2)ناراحت نشو پیروزی همراه با شکیبایی است.
3)بدان(دانا باش)که پیروزی همراه با شکیبایی است.

   امــیر محــمد tahery ۴
  20 آبان 0:40

6 پرسش 224 پاسخ 2121 امتیاز

پرودگارا قطعا من به خودم ظلم کردم
ناراحت نباش پیروزی با صبر است
بدان که پیروزی همراه با صبر است
موفق باشی

   
  17 آبان 22:00

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

1.خداوندا من به خودم ستم کردم.
2.اندوهگین نباش که پیروزی با ما است.
3.می دانم که پیروزی با صبر است.

   
  14 آبان 11:44

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

پروردگارا قطعا من به خودم ظلم کردم

غمگین نشو پیروزی همراه با صبر است

بدان که پیروزی همراه با صبر است

   Mani Msj
  24 مهر 21:13

0 پرسش 48 پاسخ 44 امتیاز

پروردگارا همانا من ظلم نکردم به خودم
غمگین مشو پیروزی(یاری) با صبر است
بدان (آگاه) باش که پیروزی با صبر است

   Negar Navari
  14 مهر 15:40

0 پرسش 3 پاسخ 3 امتیاز

پروردگارا همانا من بر خودم ستم کردم
غمگین نشو پیروزی همراه صبر است
بدان که پیروزی همراه صبر است

   بدون نام بدون نام
  4 مهر 12:03

0 پرسش 4 پاسخ 1 امتیاز

پروردگارا همانا من به خودم ستم کردم
غمگین نشو پیروزی با صبر است
بدان که یاری با صبر است

   امــیر محــمد tahery ۴
  23 شهریور 11:48

6 پرسش 224 پاسخ 2121 امتیاز

زحمتت نشه مشق هات آوردی ما حل کنیم

   zr dr
  4 مرداد 18:25

0 پرسش 13 پاسخ 28 امتیاز

پرودگارا قطعا من به خودم ظلم کردم
ناراحت نباش پیروزی با صبر است
بدان که پیروزی همراه با صبر است
موفق باشی

   sahel sampad
  19 تیر 15:36

3 پرسش 34 پاسخ 103 امتیاز

یا رب قطعا من به خود ظلم کردم

غمگین نشو پیروزی با صبر است


بدان که پیروزی همراه با صبر است

   Ny Ny
  15 خرداد 11:53

6 پرسش 204 پاسخ 403 امتیاز

پروردگارا قطعا من ظلم کردم ب خودم
غمگین نشو پیروزی با صبر است
بدان ک (قطعا) پیروزی با صبر است

   ابوالفضل آخوندی
  30 اردیبهشت 10:34

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

پروردگارا همانا من ظلم کردم به خودم
پیروزی همراه صبر است ناراحت نباش
بدان که همانا پیروزی همراه صبر است

   مهدی غرایاق زندی
  16 فروردین 2:20

0 پرسش 7 پاسخ 6 امتیاز

خب مشخص...
همه هم ترجمه کردند...
البته هدف، شناخت درست افعال بود به نظرم

   ابراهیم خلیلی
  7 فروردین 15:07

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

ناراحت نباش پیروزی همراه با صبر است

   ابراهیم خلیلی
  7 فروردین 15:05

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

پروردگارابراستی که من به خودم ظلم کردم

   samira mo
  6 فروردین 22:46

1 پرسش 9 پاسخ 11 امتیاز

پروردگارا قطعا من به خودم ستم کردم
غمگین مباش پیروزی همراه صبر است
بدان که پیروزی همراه صبر است...

   محمد امین فاضلی
  27 اسفند 17:30

1 پرسش 3 پاسخ 8 امتیاز

۱*پروردگارا!من قطعا به خودم ستم کردم

   آوا زوارموسوی
  17 اسفند 13:27

3 پرسش 5 پاسخ 40 امتیاز

✅ترجمه عبارات:

?پروردگارا قطعا من ظلم کردم به خودم.

?غمگین نشو پیروزی با صبر است.

?بدان که پیروزی با صبر است.

   محمد حسین عسگری
  3 دی 21:06

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

رب انی ظلمت نفسی پروردگارا قطعا من ظلم کردم بر خودم

لا تحزن النصر مع صبر غمگین نشو پیروزی همراه صبر است

اعلم ان النصر مع صبر بدان که پیروزی همراه صبر است

   زهرا زمانی
  1 آذر 19:43

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

پروردگارا قطعا من ظلم کردم به خودم
غمگین نشو پیروزی با صبر است
بدان که قطعا پیروزی با صبر است

   نیما شکری
  1 آذر 17:27

1 پرسش 27 پاسخ 23 امتیاز

پروردگارا! قطعا من به خودم ظلم کردم
غمگین نشو. پیروزی همراه با صبر است.
بدان! که قطعا پیروزی همراه با صبر است.

   مجید مرادی کر
  10 شهریور 22:48

9 پرسش 19 پاسخ 75 امتیاز

پروردگارا قطعا من ظلم کردم به خودم


غمگین نشو.پیروزی با صبر است


بدان که قطعا پیروزی با صبر است

   احمد جعفر تهرانی
  15 تیر 14:45

21 پرسش 50 پاسخ 193 امتیاز

پروردگارا به درستی که بر خودم ستم کردم
ناراحت نباش پیروزی در گرو صبر کردن است
بدان پیروزی در گرو صبر کردن است

   زهراسادات ميرجليلي
  9 خرداد 14:07

2 پرسش 9 پاسخ 21 امتیاز

پروردگارا من قطعابه خودم ظلم كردم
نارحت نباش ياري همراه با صبر است
بدان كه ياري همراه با صبر است

   کیمیا آفتاب طلب
  2 خرداد 14:47

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

پروردگارا قطعا من ظلم کردم به خودم


غمگین نشو.پیروزی با صبر است


بدان که قطعا پیروزی با صبر است

   علی فرجی
  31 اردیبهشت 19:57

0 پرسش 57 پاسخ 47 امتیاز

پروردگارا قطعا من به خودم ظلم کردم
غمگین نشو پیروزی با صبر است
بدان که پیروزی همراه با صبر است
خان فرشته علیپور در ترجمه جملات عربی همیشه فعل اخر جمله می اید با تشکر

   Elnaz Abbaspanah
  29 اردیبهشت 18:21

1 پرسش 5 پاسخ 32 امتیاز

پروردگارا من به خودم ظلم کردم.غمگین مباش پیروزی همراه صبر است. بدان و آگاه باش که پیروزی همراه صبر است.

   ریباز قربانی
  24 اردیبهشت 20:54

17 پرسش 12 پاسخ 112 امتیاز

پروردگارا همانا من به خودم ظلم کردم
نارحت مشو پیروزی همراه صبر است
بدان قطعا پیروزی همراه با صبر است

   محمدرضا سیاهکالی
  11 فروردین 12:29

0 پرسش 4 پاسخ 3 امتیاز

پروردگارا قطعا من ظلم کردم به خودم.
غمگین مباش.پیروزی ه‍مراه(با)صبر است.
بدان قطعا پیروزی همراه(با)صبر است.

   MEHRAD AHMADI
  11 اسفند 21:47

0 پرسش 2 پاسخ 1 امتیاز

خدایا قطعا من ظلم کردم به خودم
غمگین نشو پیروزی همراه صبر است
بدان که پیروزی همراه صبوری است

    هانا بهامین
  5 اسفند 1:34

0 پرسش 4 پاسخ 9 امتیاز

پروردگارا همانا من ظلم کردم به خودم

غمگین نشو .پیروزی با صبر است

بدان که قطعا پیروزی با صبر است

   ریحانه فتح آبادی
  25 آذر 21:33

0 پرسش 2 پاسخ -1 امتیاز

روردگارا!من به خودم ظلم کردم.


ناراحت نشو(غمگین نشو).پیروزی با صبر است.


بدان(آگاه باش) قطعا یاری خدا با صبر است.

   سید محمد حسینی
  16 اردیبهشت 14:07

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

پروردگارا! قطعا من به خودم ظلم کردم
غمگین نباش، پیروزی با صبر است
بدان که همانا پیروزی با صبر است

   طاها هدشی
  29 فروردین 15:55

1 پرسش 5 پاسخ 14 امتیاز

پروردگارا!من به خودم ظلم کردم.
ناراحت نشو.پیروزی با صبر است.
می دانم قطعا یاری خدا با صبر است.

   محمد شعبانی
  28 فروردین 17:55

0 پرسش 2 پاسخ 1 امتیاز

- پروردگارا! من قطعا به خودم ظلم کردم
2- غمگین مباش، پیروزی با صبر است
3- بدان که قطعا پیروزی با صبر است

   طه هِدشی
  26 فروردین 11:24

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

پروردگارا!من به خودم ظلم کردم.
ناراحت نشو.پیروزی با صبر است.
می دانم قطعا یاری خدا با صبر است.

   محمدجواد حضرتی
  24 فروردین 2:22

3 پرسش 7 پاسخ 17 امتیاز

1- پروردگارا! من قطعا به خودم ظلم کردم
2- غمگین و ناراحت نشو، پیروزی با صبر است
3- بدان که قطعا پیروزی با صبر است

   saer karamshahi
  21 فروردین 13:44

1 پرسش 2 پاسخ 20 امتیاز

پروردگارا قطعا من ظلم کردم به خودم
غمگین نشو.پیروزی با صبر است
بدان که قطعا پیروزی با صبر است`*`

   داود معصومی
  14 فروردین 16:38

0 پرسش 2 پاسخ 1 امتیاز

پروردگارم قطعا من ظلم کردم به نفسم
 
ناراحت نشو. پیروزی(یاری)باصبر است
بدتن که قطعاپیروزی با صبر است

   محمد مهدی خداداد
  18 خرداد 23:00

0 پرسش 2 پاسخ 0 امتیاز

سلام

پروردگار من به خودم قطعا ستم کردم

غمگین نشو پیروزی همراه صبر است

بدان پیروزی قطعا با صبر است

   a gh s
  30 اردیبهشت 4:47

2 پرسش 21 پاسخ 25 امتیاز

خدایا من قطعا ظلم کردم به خودم
غمگین نشو پیروزی است با صبر
آگاه باش کهه قطعا پیروزی همراه صبر است

   نگار hjphnd
  11 فروردین 16:19

0 پرسش 1 پاسخ -4 امتیاز

پروردگارا قطعا من در تاریکی خودم  هستم