لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

دلیل مچاله شدن بطری آب معدنی چیست؟

   سید علی علوی
  8 فروردین 23:20

6 پرسش 4 پاسخ 54 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

يك كوهنورد دربالاي قله،يك قوطي آب معدني را به طوركامل نوشيده ودر آن را بسته است.سپس در كوله پشتي گذاشت .هنگامي كه از قله پايين آمد، آن قوطي راازكوله پشتي درآوردوديد كه مقداري مچاله شده ؟


علت چيست؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   داود بیک نژاد
در 12 فروردین 20:16

5 پرسش 23 پاسخ 226 امتیاز

فشار هوا در بالای کوه از روی زمین کمتر است و هوای داخل بطری همان هوای بالای کوه است بنابراین فشارش از هوای بیرون بطری در روی زمین کمتر است بنابراین نیروی وارد شده ازبیرون بر بدنه بطری از نیروی وارده از داخل بطری بیشتر است بنابراین به سمت داخل فشرده و مچاله میشود

   امیر محمد محمودی
در 6 خرداد 15:59

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

فشار بیشتر می شود و داخل بطری فشار کمی وجود دارد به همین دلیل مچاله میشود

   امیر رضا جمعه زاده
در 3 فروردین 18:29

2 پرسش 56 پاسخ 291 امتیاز

دلیلش اینه که فشار در بالای کوه(به طور کلی هر ارتفاع بالا تر از سطح دریا)کمتر می شود و فشار داخل بطری هم برابر با فشار هوای اطراف است وقتی پایین میاد فشار بطری تغییر نکرده ولی فشار هوا زیاد شده

   حنانه محمدی
در 4 بهمن 10:54

0 پرسش 4 پاسخ 14 امتیاز

به دلیله فشاره‌.... فشار در ارتفاعات کمتر است و در بطری هم همان فشار کم وجود دارد هرچه به زمین نزدیک میشویم فشار روی زمین به بدنه بطری فشار وارد می کند و بطری مچاله میشود

   مبینا حسینی
در 9 فروردین 8:00

0 پرسش 8 پاسخ 23 امتیاز

زیرا فشار هوا بیشتر از فشار درون بطری قرار داره به همین دلیل بر دیواره های بطری فشار وارد میکند پس بطری مچاله میشود

   مجید مرادی کر
در 16 آبان 16:12

5 پرسش 20 پاسخ 53 امتیاز

فشار هوا در بالای کوه از روی زمین کمتر است و هوای داخل بطری همان هوای بالای کوه است بنابراین فشارش از هوای بیرون بطری در روی زمین کمتر است بنابراین نیروی وارد شده ازبیرون بر بدنه بطری از نیروی وارده از داخل بطری بیشتر است بنابراین به سمت داخل فشرده و مچاله میشود

   ا حسن پور
در 16 آبان 15:49

3 پرسش 9 پاسخ 25 امتیاز

بالای کوه فشار هوا کم است و در نتیجه هوای درون بطری کم فشار است
اما در پایین کوه فشار بیشتر از بالاست و فشار زیاد هوا باعث مچاله شدن نی شود

   محسن آتشک
در 7 آبان 19:41

0 پرسش 3 پاسخ 3 امتیاز

اگر فشار موجود در بالای کوه را یک عددی در نظر بگیریم،فشار موجود در زمین قطعا از آن بیشتر خواهد بود پس به فشار موجود در بطری غلبه میکند و آن را مچاله میکند

   مجید مرادی کر
در 10 شهریور 22:50

5 پرسش 20 پاسخ 53 امتیاز

فشار هوا زیاد است.

   مهدیه قانعی
در 6 اسفند 21:53

1 پرسش 4 پاسخ 9 امتیاز

این راباید درنظر داشته باشیم که درارتفاعات فشارکم ودرسطح زمین فشارزیاد ازانجا که بیشترین فشار کشف شده کره زمین در درازگودال ماریانا وکمترین فشارتا اکنون درقله اورست کشف شده است.

   فرشته علیپور
در 19 فروردین 7:05

0 پرسش 4 پاسخ 19 امتیاز

فشار هوا در بالای کوه از روی زمین کمتر است و هوای داخل بطری همان هوای بالای کوه است بنابراین فشارش از هوای بیرون بطری در روی زمین کمتر است بنابراین نیروی وارد شده ازبیرون بر بدنه بطری از نیروی وارده از داخل بطری بیشتر است بنابراین به سمت داخل فشرده و مچاله میشود