لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

علت به وجود آمدن نيروي اصطكاك چيست؟

   سید علی علوی
  8 فروردین 23:13

6 پرسش 4 پاسخ 40 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

علت نيروي اصطكاك چيست


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   ehteram hakkari *** من موفق میشم نه فورا ولی حتما***
19 دی 13:34

94 پرسش 850 پاسخ 8644 امتیاز

ناهمواری هایی که با چشم دیده نمیشوند

    . :-*Mahsa*-: .
14 اسفند 16:21

11 پرسش 132 پاسخ 610 امتیاز

علت نیروی اصطکاک ناهمواری هایی است که با چشم غیر مسلح دیده نمیشود
موفق باشید :)

   امیر رضا جمعه زاده
3 فروردین 18:36

2 پرسش 54 پاسخ 279 امتیاز

به دلیل وجود نا همواری که می تواند میکروسکوپی یا ببزرگ تر باشد

   آتریسا ** .زندگیـ سختـ استـ اما منـ از آنـ سختـ ترمـ …
3 اسفند 23:41

14 پرسش 234 پاسخ 1521 امتیاز

وجود ناهمواری های درشت وریز است

   Asma Vali
20 دی 16:05

1 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

وجود ناهمواری ها

   نیما شکری
1 آذر 17:28

1 پرسش 27 پاسخ 25 امتیاز

ناهمواری ها مثلا آیا می توانی بگویی که کاغذ صاف(صیقلی) است؟ قطعا خیر

   ✖ـــ ṖŔ♡ƱD ƓĪŔĿ ـــ✖
25 خرداد 9:06

165 پرسش 350 پاسخ 3247 امتیاز

ناهمواری هایی ک با چشم غیر مسلح دیده نمیشه

   مهدیه قانعی
6 اسفند 21:44

1 پرسش 4 پاسخ 9 امتیاز

به دلیل وجود ناهمواری هایی که درسطح جسم وجود دارد اصطکاک به وجود می آید
درکل عامل موثری که در به وجودامدن اصطکاک وجودارد عبارتنداز مقدارناهمواری جسم که هرچه قدربیشترباشد اصطکاک بیشترمیشود..

   علیرضا جوادی
15 دی 17:28

0 پرسش 32 پاسخ 30 امتیاز

وجود ناهمراری های ریز و درشت


   رضا رضا قلی پور
13 دی 13:24

12 پرسش 36 پاسخ 108 امتیاز

ناهواری های ریز و درشتی که بعضی از انها را باید با چشم مسلح دید برای مثال سطحی مثل کاغذ ناهمواری های زیادی دارد

   Elmira Tabryzy
8 دی 21:55

1 پرسش 7 پاسخ 11 امتیاز

علت وجود نیروی اصطکاک ناهمواری های میکروسکوپی هستش که با چشم دیده نمیشود و بین دو سطح وجود دارند

   محمدعلی ناصری
7 دی 17:10

2 پرسش 8 پاسخ 18 امتیاز

چون بعضی از سطح ها از نظر میکروسکوپی صاف نیستند و ناهمواری ها باعث به وجود آمدن اصتکاک میشود البته گذشتن از میان هر گازی و هر مایعی نیز باعث اصتکاک میشود زیرا در زمان حرکت جسم مولکول های هوا و یا مایع با جسم برخورد میکند و باعث اصتکاک میشود

   رومینا داریانی
7 دی 16:09

1 پرسش 18 پاسخ 20 امتیاز

وجود خلل و فرج ها همون ناهمواری هایی که در سطح دو جسم وجود دارد

   محمدرضا قصابی
24 آبان 23:35

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

چین خوردگی هاو فرورفتگی هایی که در سطوح اجسام در هم فرو میروند به ان اصطکاک میگویند

   مجید مرادی کر
16 آبان 16:12

7 پرسش 20 پاسخ 59 امتیاز


وجود ناهمواری ها در سطح اجسام البته به نوع ماده بستگی دارد

   ا حسن پور
16 آبان 15:48

3 پرسش 9 پاسخ 25 امتیاز

وجود ناهمواری ها در سطح اجسام البته به نوع ماده بستگی دارد

   مجید مرادی کر
12 شهریور 11:25

7 پرسش 20 پاسخ 59 امتیاز

به دلیل وجود نا همواری که می تواند میکروسکوپی یا ببزرگ تر باشد

   مجید مرادی کر
12 شهریور 11:25

7 پرسش 20 پاسخ 59 امتیاز

علت نيروي اصطكاك چيست

   مجید مرادی کر
12 شهریور 11:25

7 پرسش 20 پاسخ 59 امتیاز

به دلیل وجود نا همواری که می تواند میکروسکوپی یا ببزرگ تر باشد

   سید امیرحسین ایرانی
5 خرداد 13:23

0 پرسش 2 پاسخ 1 امتیاز

به خاطر وجود ناهمواریهای خیلی ریز روی هر دو جسم که نمیتوان با چشم غیرقابل مسلح دید.

   H. Rashidi
24 اردیبهشت 16:48

11 پرسش 18 پاسخ 83 امتیاز

علت به وجود آمدن نیروی اصکاک یکی برجستگی هاو فرورفتگی های هردو جسم است عامل دوم نیروی عمودی است که آن دو جسم را به هم می فشارد در حرکت اجسام روی زمین نیروی عمودی گرانش است .

   حسین عابدی
2 فروردین 23:12

0 پرسش 2 پاسخ 1 امتیاز

به دلیل وجو د ناهمواری های میکروسکپی یا بزرگ تر

   امیر حسین قوامی
5 اسفند 21:06

0 پرسش 2 پاسخ 1 امتیاز

بدلیل وجود دندانه های ریز روی اجسام که با وارد کردن نیرو به هم گیر می کنند .

   pegah motahari
10 فروردین 13:04

0 پرسش 4 پاسخ 0 امتیاز

علت وجود نیروی اصطکاک بین دو جسم در حال تماس ، جوش سرد است.