لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

ترکیب قد + فعل ماضی

   اسماعیل خدایی
  5 دی 15:39

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
زبان عربی کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

اگر قد با فعل ماضی بیاید چگونه معنی می شود
مثلا ذهب=رفت ،قد ذهب=؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علیرضا پیروزی
  5 دی 17:02

0 پرسش 178 پاسخ 773 امتیاز

قد بعلاوه ماضی=ماضی نقلی
قد ذهب رفته است
قد بعلاوه مضارع=گاهی می....
قد یذهب=گاهی میرود

کان+قد+فعل ماضی=ماضی بعید
کان قد ذهب=رفته بود

   
  5 دی 18:06

1 پرسش 28 پاسخ 97 امتیاز

سلام:وقتی قد همراه با فعل ماضی بیاید در فارسی به صورت ماضی بعید ترجمه می شود و قد ذهب : رفته بود معنی می شود

   رقیه حامدی
  8 دی 20:42

0 پرسش 3 پاسخ 8 امتیاز

قد +فعل ماضی =ماضی نقلی

   شمسی شعبانی
  5 دی 21:45

131 پرسش 177 پاسخ 956 امتیاز

ماضی بعید=رفته بود

   رها فروزان مهر
  5 دی 18:21

0 پرسش 50 پاسخ 230 امتیاز

سلام وقت به خیر :وقتی قد همراه با فعل ماضی بیاید صورت ماضی بعید ترجمه می شه و قد ذهب : رفته بود

   Hamidreza Ali
  18 فروردین 0:50

3 پرسش 5 پاسخ 25 امتیاز

قد فعل ماضی :ماضی نقلی

ماضی نقلی : فعل ماضی ه بود

برای مثال

قد ذهب : ذهب به معنای رفت
رفت ه بود : رفته بود