لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

آیا وجود مرکز تقارن برای یک شکل، به معنی وجود محور تقارن برای آن شکل است؟

   سارا جلالی
  4 فروردین 5:07

4 پرسش 19 پاسخ 58 امتیاز
ریاضی پنجم دبستان

آیا وجود مرکز تقارن برای یک شکل،وجود  محور تقارن برای آن شکل است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   saeed fakour
25 دی 8:04

0 پرسش 6 پاسخ 31 امتیاز

خیر
اینکه یک شکل مرکز تقارن داشته باشد به معنای آن نیست که قابلیت تقارن محوری را هم دارد.در تقارن مرکزی شکل به اندازه 180 درجه می چرخد.
برای مثال متوازی الضلاع.

   علیرضا دهقانی
9 دی 10:14

14 پرسش 40 پاسخ 203 امتیاز

خیر مرکز تقارن یعنی چرخیدن یک شکل به دور یک نقطه به اندازه ی ۱۸۰ درجه اما محور تقارن یعنی قرینه ی یک شکل نسبت به یک خط
و برای مثال : متوازی الاضلاع مرکز تقارن دارد اما محور تقارن ندارد
ذوزنقه مرکز تقارن ندارد اما ۱ محور تقارن دارد

   فرج الله شاکری
17 فروردین 21:29

0 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

خير – به عنوان مثال در متوازي الاضلاع محل برخورد قطرها ، مركز تقارن است ،اما متوازي الاضلاع محور تقارن ندارد .

   معصومه بختیار
17 اردیبهشت 9:25

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

خیر

   حسن فتاحی
28 بهمن 23:53

0 پرسش 13 پاسخ 10 امتیاز

خیر
مثلث متساوی الاضلاع مرکز تقارن ندارد ولی 3 محور تقارن دارد .

   وحید وثوقیان
20 فروردین 5:19

0 پرسش 4 پاسخ 3 امتیاز

خیر-وجود مرکز تقارن در یک شکل ربطی به محور تقارن ندارد


مرکز تقارن نقطه ای در داخل شکل است که اگر از نقطه ای روی شکل خطی مستقیم به این نقطه (نقطه ی تقارن) رسم کنیم ودر همان راستا به همان اندازه ادامه دهیم به نقطه ای معادل نقطه ی اول در طرف دیگر شکل برسیم


محور تقارن خطی است که اگر از نقطه ای روی شکل خطی بر این خط (محور تقارن) عمود کنیم سپس در همان راستا به همان اندازه ادامه دهیم به نقطه ای معادل نقطه ی اول در طرف دیگر شکل برسیم