لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

آیا یک شکل می تواند بی نهایت محور تقارن داشته باشد؟

   سارا جلالی
  4 فروردین 5:05

4 پرسش 19 پاسخ 58 امتیاز
ریاضی پنجم دبستان

آیا یک شکل می تواند بی نهایت محور تقارن داشته باشد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   ایلیا رحمانی
28 بهمن 13:46

0 پرسش 59 پاسخ 244 امتیاز

بله

   علیرضا اقدم
28 اسفند 18:50

9 پرسش 29 پاسخ 84 امتیاز

بله
مثلا دایره بی نهایت محور تقارن دارد

   آریامن مرادی
5 دی 13:56

7 پرسش 33 پاسخ 84 امتیاز

بله

    پارمیس خواجه گنابادی
23 فروردین 12:35

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

بله دایره

   ساينا عزيزي حريري
7 اسفند 17:21

0 پرسش 5 پاسخ 4 امتیاز

بله ان هم دایره است

   Aram md
28 آذر 17:18

3 پرسش 20 پاسخ 36 امتیاز

بله

   nima zamani
24 آذر 16:13

0 پرسش 3 پاسخ 3 امتیاز

بله

   فرزاد وطن دوست
1 خرداد 21:59

2 پرسش 18 پاسخ 24 امتیاز

بله.دایره می تواند

   ariana dinarvand
24 بهمن 11:06

5 پرسش 9 پاسخ 55 امتیاز

بله دایره

   فهیمه رشیدی
11 اردیبهشت 19:31

7 پرسش 10 پاسخ 52 امتیاز

بله.شکل هندسی دایره

   زهره ایرانپور
27 فروردین 7:34

0 پرسش 8 پاسخ 43 امتیاز

بله تمام شکلهای دایره ای می توانند بی نهایت خط تقارن داشته باشند

   علی غفوریان
26 فروردین 7:09

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

بلی دایره بی نهایت خط تقارن دارد

   محبوبه روانبخش
26 فروردین 4:35

1 پرسش 4 پاسخ 14 امتیاز

بله دایره

   فرج الله شاکری
17 فروردین 21:31

0 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

بله – دايره شکلی است که بی شمار محور تقارن دارد

   سمیرا محمودی راد
15 فروردین 8:02

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

بله می تواند

   پریسا هاشمی
9 فروردین 10:17

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

بله میتواند

   مهدی قنبری
7 فروردین 20:05

0 پرسش 6 پاسخ 6 امتیاز

بلی شکل های دایره ای بی نهایت خط تقارن دارند

   امیررضا همتی
27 آذر 20:06

16 پرسش 28 پاسخ 132 امتیاز

بله فقط دایره