لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

آیا یک شکل می تواند بی نهایت محور تقارن داشته باشد؟

   سارا جلالی
  4 فروردین 5:05

9 پرسش 29 پاسخ 124 امتیاز
ریاضی پنجم دبستان

آیا یک شکل می تواند بی نهایت محور تقارن داشته باشد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   امیررضا همتی
  27 آذر 20:06

17 پرسش 28 پاسخ 148 امتیاز

بله فقط دایره

-1

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   ایلیا رحمانی
  28 بهمن 13:46

0 پرسش 59 پاسخ 244 امتیاز

بله

   سارا جلالی
  5 خرداد 15:58

9 پرسش 29 پاسخ 124 امتیاز

بله-مثلا دایره بی نهایت محور تقارن دارد

   فاطیما طباطبایی
  31 اردیبهشت 6:08

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

بله
دایره بی نهایت محور تقارن دارد

   مهدی عیاری
  16 اردیبهشت 20:15

0 پرسش 3 پاسخ 13 امتیاز

بله مانند دایره که محور تقارن دارد.

   نیلوفر مکی
  7 اردیبهشت 18:20

0 پرسش 2 پاسخ 12 امتیاز

بله مانند دایره که به نهایت محور تقارن دارد

    پارمیس خواجه گنابادی
  23 فروردین 12:35

0 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

بله دایره

   مهدی قنبری
  7 فروردین 20:05

0 پرسش 6 پاسخ 6 امتیاز

بلی شکل های دایره ای بی نهایت خط تقارن دارند

   مطهره سیدآبادی
  12 تیر 12:30

2 پرسش 6 پاسخ 18 امتیاز

بله میتواند مثل دایرهکه بینهایت محور تقارن دارد

   Chiaki Hanna
  17 اردیبهشت 18:31

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

بله مثل دایره که بی نهایت خط تقارن داره

   علیرضا اقدم
  28 اسفند 18:50

10 پرسش 31 پاسخ 87 امتیاز

بله
مثلا دایره بی نهایت محور تقارن دارد

   آریامن مرادی
  5 دی 13:56

7 پرسش 34 پاسخ 86 امتیاز

بله

   ساينا عزيزي حريري
  7 اسفند 17:21

0 پرسش 6 پاسخ 5 امتیاز

بله ان هم دایره است

   Aram md
  28 آذر 17:18

3 پرسش 20 پاسخ 37 امتیاز

بله

   nima zamani
  24 آذر 16:13

0 پرسش 3 پاسخ 3 امتیاز

بله

   فرزاد وطن دوست
  1 خرداد 21:59

4 پرسش 32 پاسخ 44 امتیاز

بله.دایره می تواند

   ariana dinarvand
  24 بهمن 11:06

5 پرسش 9 پاسخ 55 امتیاز

بله دایره

   فهیمه رشیدی
  11 اردیبهشت 19:31

7 پرسش 10 پاسخ 52 امتیاز

بله.شکل هندسی دایره

   زهره ایرانپور
  27 فروردین 7:34

0 پرسش 8 پاسخ 43 امتیاز

بله تمام شکلهای دایره ای می توانند بی نهایت خط تقارن داشته باشند

   علی غفوریان
  26 فروردین 7:09

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

بلی دایره بی نهایت خط تقارن دارد

   محبوبه روانبخش
  26 فروردین 4:35

1 پرسش 4 پاسخ 14 امتیاز

بله دایره

   فرج الله شاکری
  17 فروردین 21:31

0 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

بله – دايره شکلی است که بی شمار محور تقارن دارد

   سمیرا محمودی راد
  15 فروردین 8:02

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

بله می تواند

   پریسا هاشمی
  9 فروردین 10:17

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

بله میتواند