لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

فرق محور تقارن و مرکز تقارن در متوازی الاضلاع چیست؟

   سارا جلالی
  4 فروردین 5:01

4 پرسش 18 پاسخ 60 امتیاز
ریاضی پنجم دبستان

فرق محور تقارن و مرکز تقارن در متوازی الاضلاع


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Sd she
در 25 بهمن 16:32

0 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

J

   خالق سرابی اصل
در 19 دی 18:00

0 پرسش 12 پاسخ 62 امتیاز

مرکز تقارن محل بر خورد محورهای تقارن می باشد ممکن است یک شکل خط تقارن داشته باشد ولی مرکز تقارن نداشته باشد.

   محمد شاکری زاده
در 8 فروردین 9:55

0 پرسش 5 پاسخ 20 امتیاز

فرق محور تقارن و مرکز تقارن:


محور تقارن شکل ،خطی انحصاری نیست ممکن است وجود نداشته باشد ویا در صورت داشتن یکی یا بیشتر از یکی باشد


مرکزتقارن شکل نقطه ای انحصاری می باشد یعنی یک شکل یا مرکز تقارن دارد ویا نداردو اگر شکلی دارای مرکز تقارن باشد آن فقط یک عدد است.پس هیچ شکلی دو یا بیشتر از دو مرکز تقارن نمی تواند داشته باشد

   Sd she
در 25 بهمن 16:32

0 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

J