لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

فرق محور تقارن و مرکز تقارن در متوازی الاضلاع چیست؟

   سارا جلالی
  4 فروردین 5:01

ریاضی پنجم دبستان

فرق محور تقارن و مرکز تقارن در متوازی الاضلاع


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   خالق سرابی اصل
  19 دی 18:00

مرکز تقارن محل بر خورد محورهای تقارن می باشد ممکن است یک شکل خط تقارن داشته باشد ولی مرکز تقارن نداشته باشد.

   علیرضا محمودی فرد
  7 آذر 1:28

با عرض سلام و احترام

تقارن محوری: قرینه یک نقطه را نسبت به یک خط بدست می آوریم.
محور تقارن: خطی است که قرینه هر نقطه ازشکل نسبت به آن برخود شکل منطبق می شود. یا خطی است که شکل را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند.
تقارن مرکزی: قرینه یک شکل را نسبت به یک نقطه بدست می آوریم که آن نقطه مرکز تقارن شکل است.
مرکز تقارن نقطه ای است که قرینه هر نقطه از شکل نسبت به آن برخود شکل منطبق می شود.

مربع: 4 تا محور تقارن
مستطیل: دو تا محور تقارن
لوزی: 2 تا محور تقارن
متوازی الاضلاع: محور تقارن ندارد.
دایره: بی شمار محور تقارن دارد.
مثلث متساوی الاضلاع: 3 تا محور تقارن
مثلث متساوی الساقین: یک محور تقارن
ذوزنقه متساوی الساقین: یک محور تقارن

لوزی، متوازی الاضلاع، مربع، مستطیل، دایره، بیضی،پاره خط و چندضلعی منتظم با تعداد ضلع زوج مرکز تقارن دارن
و
ذوزنقه متساوی الساقین، مثلث متساوی الساقین، چندضلعی منتظم با تعداد ضلع فرد، ربع دایره، نیم دایره، مثلث قائم الزاویه، مثلث متساوی الاضلاع هم مرکز تقارن ندارن

پس
محور تقارن یه خطه؛ اونم خطی که شکل را به دو قسمت مساوی تقسیم میکنه و اگه شکلو تا بزنیم، نصف شکل روی خودش منطبق میشه
اما مرکز تقارن، یه نقطه هس؛ اونم نقطه ای که قرینه هر نقطه از شکل نسبت بهش، به شکل منطبق میشه.

:)

   جواد حسین زاده
  4 اردیبهشت 9:42

ریاضی حجم رو بلد نیستم میشه یادم بدید

   ساجده ناصرنیا
  7 دی 19:13

محل بر خورد محور های تقارن مرکز تقارن نام دارد ولی برعکس نظر یکی از دوستانمان متوازی الاضلاع 2 محور تقارن دارد چون اگر راس های متوازی الاضلاع را به یکدیگر وصل کنیم محور تقارن ایجاد میشود پس متوازی الاضلاع محور تقارن دارد با تشکر

   محمد شاکری زاده
  8 فروردین 9:55

فرق محور تقارن و مرکز تقارن:
محور تقارن شکل ،خطی انحصاری نیست ممکن است وجود نداشته باشد ویا در صورت داشتن یکی یا بیشتر از یکی باشد
مرکزتقارن شکل نقطه ای انحصاری می باشد یعنی یک شکل یا مرکز تقارن دارد ویا نداردو اگر شکلی دارای مرکز تقارن باشد آن فقط یک عدد است.پس هیچ شکلی دو یا بیشتر از دو مرکز تقارن نمی تواند داشته باشد