لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

فرق محور تقارن و مرکز تقارن در متوازی الاضلاع چیست؟

   سارا جلالی
  4 فروردین 5:01

9 پرسش 30 پاسخ 220 امتیاز
ریاضی پنجم دبستان

فرق محور تقارن و مرکز تقارن در متوازی الاضلاع


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   السا کل میشی
  24 دی 16:36

0 پرسش 6 پاسخ 61 امتیاز

هیچ شکلی بیشتر از یک مرکز تقارن نمی تواند داشته باشد لطفا جواب بدهید درست یا نادرست

   علیرضا محمودی فرد
  7 آذر 1:28

435 پرسش 999 پاسخ 9841 امتیاز

با عرض سلام و احترام

تقارن محوری: قرینه یک نقطه را نسبت به یک خط بدست می آوریم.
محور تقارن: خطی است که قرینه هر نقطه ازشکل نسبت به آن برخود شکل منطبق می شود. یا خطی است که شکل را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند.
تقارن مرکزی: قرینه یک شکل را نسبت به یک نقطه بدست می آوریم که آن نقطه مرکز تقارن شکل است.
مرکز تقارن نقطه ای است که قرینه هر نقطه از شکل نسبت به آن برخود شکل منطبق می شود.

مربع: 4 تا محور تقارن
مستطیل: دو تا محور تقارن
لوزی: 2 تا محور تقارن
متوازی الاضلاع: محور تقارن ندارد.
دایره: بی شمار محور تقارن دارد.
مثلث متساوی الاضلاع: 3 تا محور تقارن
مثلث متساوی الساقین: یک محور تقارن
ذوزنقه متساوی الساقین: یک محور تقارن

لوزی، متوازی الاضلاع، مربع، مستطیل، دایره، بیضی،پاره خط و چندضلعی منتظم با تعداد ضلع زوج مرکز تقارن دارن
و
ذوزنقه متساوی الساقین، مثلث متساوی الساقین، چندضلعی منتظم با تعداد ضلع فرد، ربع دایره، نیم دایره، مثلث قائم الزاویه، مثلث متساوی الاضلاع هم مرکز تقارن ندارن

پس
محور تقارن یه خطه؛ اونم خطی که شکل را به دو قسمت مساوی تقسیم میکنه و اگه شکلو تا بزنیم، نصف شکل روی خودش منطبق میشه
اما مرکز تقارن، یه نقطه هس؛ اونم نقطه ای که قرینه هر نقطه از شکل نسبت بهش، به شکل منطبق میشه.

:)

   خالق سرابی اصل
  19 دی 18:00

0 پرسش 12 پاسخ 107 امتیاز

مرکز تقارن محل بر خورد محورهای تقارن می باشد ممکن است یک شکل خط تقارن داشته باشد ولی مرکز تقارن نداشته باشد.

   فاطمه نادعلبان
  12 دی 17:34

0 پرسش 1 پاسخ 16 امتیاز

شکلی رسم کنید که فقط یک مرکز تقارن و یک خط تقارن داشته باشد چی میشه؟

   جواد حسین زاده
  4 اردیبهشت 9:42

0 پرسش 1 پاسخ 11 امتیاز

ریاضی حجم رو بلد نیستم میشه یادم بدید

   نازنین زهرا نظری
  18 اسفند 11:44

1 پرسش 1 پاسخ 10 امتیاز

چطوری ثابت کنیم متوازی الاضلاع مرکز تقارن دارد

   محمدمهدی شفقتی
  19 بهمن 17:04

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

ببخشید مختصات رو تعریف کنید خاهش

   محنا آرام
  12 بهمن 15:15

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

سلام متساوی الضلاع مرکز
تقارن دارد

   ایمان بیات
  23 دی 22:29

0 پرسش 14 پاسخ 2 امتیاز

اولین فرقشون اینه که متوازی الاضلاع مرکز تقارن داره اما محور تقارن نداره

مرکز تقارن : نقطه‌ای در شکل که اگر شکل حول آن نقطه به اندازه مشخص بچرخد شکل بر خودش منطبق می شود.

محور تقارن : خطی است که اگر شکل را از روی آن تا کنیم دو قسمت شکل بر هم منطبق می‌شود.

   حدیث صفاییان
  18 دی 21:57

0 پرسش 14 پاسخ 6 امتیاز

تقارن محوری :نسبت به یک خط قرینه ی شکل را پیدا میکنیم.
تقارن مرکزی :قرینه ی شکل را نسبت به نقطه پیدا میکنیم.که متوازی الا ضلاع محور تقارن ندارد. ولی مرکز تقارن دارد یعنی اگر ۱۸۰ درجه دوران دهیم شکل بر روی خودش منطبق می شود.

   ساجده ناصرنیا
  7 دی 19:13

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

محل بر خورد محور های تقارن مرکز تقارن نام دارد ولی برعکس نظر یکی از دوستانمان متوازی الاضلاع 2 محور تقارن دارد چون اگر راس های متوازی الاضلاع را به یکدیگر وصل کنیم محور تقارن ایجاد میشود پس متوازی الاضلاع محور تقارن دارد با تشکر

   محمد شاکری زاده
  8 فروردین 9:55

0 پرسش 9 پاسخ 149 امتیاز

فرق محور تقارن و مرکز تقارن:
محور تقارن شکل ،خطی انحصاری نیست ممکن است وجود نداشته باشد ویا در صورت داشتن یکی یا بیشتر از یکی باشد
مرکزتقارن شکل نقطه ای انحصاری می باشد یعنی یک شکل یا مرکز تقارن دارد ویا نداردو اگر شکلی دارای مرکز تقارن باشد آن فقط یک عدد است.پس هیچ شکلی دو یا بیشتر از دو مرکز تقارن نمی تواند داشته باشد