0

فرق محور تقارن و مرکز تقارن در متوازی الاضلاع چیست؟

ثبت شده در 4 فروردین 95 - 9:31
ریاضی پنجم دبستان

فرق محور تقارن و مرکز تقارن در متوازی الاضلاع


سارا جلالی    پاسخ ها : 1

پاسخ ها

2
ثبت شده در 8 فروردین 9:55

فرق محور تقارن و مرکز تقارن:

محور تقارن شکل ،خطی انحصاری نیست ممکن است وجود نداشته باشد ویا در صورت داشتن یکی یا بیشتر از یکی باشد

مرکزتقارن شکل نقطه ای انحصاری می باشد یعنی یک شکل یا مرکز تقارن دارد ویا نداردو اگر شکلی دارای مرکز تقارن باشد آن فقط یک عدد است.پس هیچ شکلی دو یا بیشتر از دو مرکز تقارن نمی تواند داشته باشد


لطفا برای ارسال پاسخ ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید.