لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

باقیمانده تقسیم عددی توان دار بر 10

   Kianaaaa ❤
  22 آذر 22:26

3 پرسش 16 پاسخ 51 امتیاز
ریاضی هشتم دوره اول متوسطه

باقیمانده تقسیم عدد $A = 24^3 + 3^{24}$ بر ۱۰ چند است؟
(ریاضی هشتم تکمیلی)


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   ام کلثوم عظیمی
  23 آذر 12:21

2 پرسش 263 پاسخ 1447 امتیاز

ابتدا باید چند نکته رو بدونید
1- باقیمانده تقسیم بر 10 یعنی پیدا کردن رقم یکان
2- رقم یکان هر عددی با هر تعداد رقم با هر توانی دقیقا برابر است با رقم یکان اون عدد با همون توان
یعنی به جای رقم یکان 24 به توان 3 میتونیم رقم یکان 4 به توان 3 رو پیدا کنیم. که میشه 4.
4 به توان 3 میشه 64 و رقم یکان 4 است.
3- میتوانیم توان را رشد دهیم ؛
یعنی برای محاسبه رقم یکان 3به توان 24؛ ابتدا 3 به توان 4 میشه 81 و رقم یکان شد 1؛
3 به توان 4 رقم یکان 1 داد ؛
حالا طرفین به توان 8 برسونید پس 3 به توان 24 باقیمانده 1 به توان 8 میده یعنی 1 میشه

جمله اول 4 شد جمله دوم 1 شد روی هم میشه 5
جواب سؤال شما 5 هست.

   غلامرضا بصیری
  25 آذر 1:35

1 پرسش 13 پاسخ 17 امتیاز

۵

   غلامرضا بصیری
  25 آذر 1:35

1 پرسش 13 پاسخ 17 امتیاز

۵

   Amirhossein Faal
  23 آذر 21:52

0 پرسش 3 پاسخ 3 امتیاز

اگر یکان عددی4باشد و توان آن فرد باشد یکان همان4خواهدبود پس24 به توان3یکانش4است.
اگر یکان عددی3 باشد توانش را بر4تقسیم می کنیم و یکان عدد مرد نظر را به توان باقی مانده تقسیم می رسانیم.اگر باقی مانده صفر باشد یکان عددرا به توان4 می رسانیم یکان عدد را بدست می آوریم.
یکان عدد24به توان34است و 3به توان241است پس 1را با4 جمع میکنیم یکان این عدد5است.اگریکان عددی5باشد حاصل تقسیم آن عدد بر10 5است.بنابراین جواب 5میشود.

   علی اسماعیلی
  23 آذر 19:38

1 پرسش 10 پاسخ 13 امتیاز

5