لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

آیا امکان دارد بارالکتریکی زمین از بین برود؟

   محمد جواد پوررضایی
  1 فروردین 17:45

3 پرسش 4 پاسخ 45 امتیاز
علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

میدانیم که زمین معدنی از بار الکتریکی است زیرا اگر در یک منطقه زمین بار منفی (الکترون) گرفته شود در منطقه ای دیگر بار منفی (الکترون) به زمین وارد می شود . 


حال اگر ما به تمام مردم زمین بگوییم وکار کنیم که همه در همه جا از زمین الکترون بگیریم ایا دیگر زمین معدن بار الکتریکی است؟ ایا زمین از بین می رود؟  ایا هیچ اتفاقی رخ می دهد ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   یاسین کرمزهی
در 27 دی 21:05

0 پرسش 15 پاسخ 35 امتیاز

خیر نمی شود

   كسري اميري
در 14 شهریور 1:19

0 پرسش 15 پاسخ 30 امتیاز

زمين هميشه جسمي باردار مي ماند چون با گرفته شدن الكترون بار آن مثبت مي شود و همواره در اثر مالش با هوا داراي بار شده و در اثر تماس ما هم همينطور و توسط اجسامي ديگر القاء مي شود زمين هميشه بار دار مي ماند

   امیررضا آدینه نیا
در 28 بهمن 17:49

4 پرسش 7 پاسخ 25 امتیاز

خیر

   امیررضا آدینه نیا
در 28 بهمن 17:49

4 پرسش 7 پاسخ 25 امتیاز

خیر

   مونس بن سعید
در 14 بهمن 22:17

0 پرسش 5 پاسخ 5 امتیاز

غیر ممکن

   سیدمحمد حسینی
در 18 دی 15:25

0 پرسش 39 پاسخ 44 امتیاز

خیر

   کیانا طاووسی
در 4 دی 15:33

0 پرسش 17 پاسخ 52 امتیاز

نه امکان ندارد

   محمد مهدی کدخدازاده
در 3 دی 18:05

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

خیر