آیا امکان دارد بارالکتریکی زمین از بین برود؟ | گاما

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

آیا امکان دارد بارالکتریکی زمین از بین برود؟

   محمد جواد پوررضایی
  1 فروردین 21:15
علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

میدانیم که زمین معدنی از بار الکتریکی است زیرا اگر در یک منطقه زمین بار منفی (الکترون) گرفته شود در منطقه ای دیگر بار منفی (الکترون) به زمین وارد می شود . 


حال اگر ما به تمام مردم زمین بگوییم وکار کنیم که همه در همه جا از زمین الکترون بگیریم ایا دیگر زمین معدن بار الکتریکی است؟ ایا زمین از بین می رود؟  ایا هیچ اتفاقی رخ می دهد ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.