لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

آیا امکان دارد بارالکتریکی زمین از بین برود؟

   محمد جواد پوررضایی
  1 فروردین 17:45

3 پرسش 4 پاسخ 53 امتیاز
علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

میدانیم که زمین معدنی از بار الکتریکی است زیرا اگر در یک منطقه زمین بار منفی (الکترون) گرفته شود در منطقه ای دیگر بار منفی (الکترون) به زمین وارد می شود . 


حال اگر ما به تمام مردم زمین بگوییم وکار کنیم که همه در همه جا از زمین الکترون بگیریم ایا دیگر زمین معدن بار الکتریکی است؟ ایا زمین از بین می رود؟  ایا هیچ اتفاقی رخ می دهد ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   مرتضی آرمده
در 5 خرداد 18:02

7 پرسش 13 پاسخ 100 امتیاز

زمين هميشه جسمي باردار مي ماند چون با گرفته شدن الكترون بار آن مثبت مي شود و همواره در اثر مالش با هوا داراي بار شده و در اثر تماس ما هم همينطور و توسط اجسامي ديگر القاء مي شود زمين هميشه بار دار مي ماند

   سید محمود حسینی
در 23 اردیبهشت 8:18

0 پرسش 36 پاسخ 166 امتیاز

با توجه به فناوری های کنونی در جهان این امکان وجود ندارد شاید سال های دیگر این امکان وجود داشته باشد.

   سید محمود حسینی
در 23 اردیبهشت 8:18

0 پرسش 36 پاسخ 166 امتیاز

با توجه به فناوری های کنونی در جهان این امکان وجود ندارد شاید سال های دیگر این امکان وجود داشته باشد.

   سید محمود حسینی
در 23 اردیبهشت 8:18

0 پرسش 36 پاسخ 166 امتیاز

با توجه به فناوری های کنونی در جهان این امکان وجود ندارد شاید سال های دیگر این امکان وجود داشته باشد.

   معین مسلمان
در 23 فروردین 14:52

1 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

چرا میتوان بار زمین را تخلیه کرد با استفاده از سیارات دیگر این را از دانشمندان امریکایی شنیده ام در سایت ها و مجلات معتبر ولی بعد از این کار چه رخ می دهد را نمی دانن .

   امیررضا آدینه نیا
در 28 بهمن 17:49

4 پرسش 8 پاسخ 23 امتیاز

خیر

   مونس بن سعید
در 14 بهمن 22:17

0 پرسش 5 پاسخ 4 امتیاز

غیر ممکن

   یاسین کرمزهی
در 27 دی 21:05

0 پرسش 15 پاسخ 30 امتیاز

خیر نمی شود

   امیررضا آدینه نیا
در 28 بهمن 17:49

4 پرسش 8 پاسخ 23 امتیاز

خیر

   سیدمحمد حسینی
در 18 دی 15:25

0 پرسش 40 پاسخ 45 امتیاز

خیر

   کیانا طاووسی
در 4 دی 15:33

0 پرسش 17 پاسخ 42 امتیاز

نه امکان ندارد

   محمد مهدی کدخدازاده
در 3 دی 18:05

0 پرسش 1 پاسخ -2 امتیاز

خیر

   كسري اميري
در 14 شهریور 1:19

0 پرسش 15 پاسخ 13 امتیاز

زمين هميشه جسمي باردار مي ماند چون با گرفته شدن الكترون بار آن مثبت مي شود و همواره در اثر مالش با هوا داراي بار شده و در اثر تماس ما هم همينطور و توسط اجسامي ديگر القاء مي شود زمين هميشه بار دار مي ماند