لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تشخیص شکل یاخته های خونی گلبول سفید ، گلبول قرمز و پلاکت

   مصیب هاشم پور
  20 آذر 1:46

45 پرسش 379 پاسخ 1216 امتیاز
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

در تصویر زیر گلبول سفید ، گلبول قرمز و پلاکت را مشخص کنید.


تصویر ضمیمه سوال: در تصویر زیر گلبول سفید ، گلبول قرمز و پلاکت را مشخص کنید.
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   نیکان رشیدی
  25 آذر 13:45

0 پرسش 175 پاسخ 640 امتیاز

راست گلبول سفید
وسط پلاکت
چپ گلبول قرمز

   MAHDI ABDI
  22 آذر 18:14

2 پرسش 137 پاسخ 606 امتیاز

راست گلبول سفید
وسط پلاکت
چپ گلبول قرمز

    مـᑐـمـב (>‿◠)✌
  20 آذر 18:18

2 پرسش 28 پاسخ 123 امتیاز

-اولی از سمت چپ،گلبول قرمز است(تقریبا سکه مانند)
-وسطی،پلاکت است(تقریبا بیضوی شکل)
-اولی از سمت راست،گلبول سفید است(تقریبا کروی شکل)

   موفق خواهم شد فورا نه ولی حتما حتما
  20 آذر 20:00

0 پرسش 7 پاسخ 4 امتیاز

وسطی پلاکت
کروی گلبول سفید
راستی گلبول قرمز

   از دریا آموختم هر ک از حدش گذشت غرقش کنم⁦❤️⁩ A
  20 آذر 19:00

6 پرسش 173 پاسخ 755 امتیاز

سمت چپ اولیه گلبول قرمز
وسطیه پلاکت
سمت راست گلبول سفید

   امیرارسلان صادقی
  20 آذر 18:47

6 پرسش 18 پاسخ 52 امتیاز

گلبول سمت چپ که وسط اون فرو رفته گلبول قرمز
گلبول سمت راست که سفیده گلبول سفید
و بین آنها پلاکت است.

   مصیب هاشم پور
  20 آذر 18:23

45 پرسش 379 پاسخ 1216 امتیاز

بسیار عالی و ممنون از همگی به خاطر جواب های درستتون .

   Hediye Naderluie
  20 آذر 18:13

12 پرسش 402 پاسخ 1591 امتیاز

سمت چپ اولیه گلبول قرمز
وسطیه پلاکت
سمت راست گلبول سفید

   هستی كريمی
  20 آذر 17:42

6 پرسش 81 پاسخ 187 امتیاز

سمت چپ اولي گلبول قرمز وسطي پلاكت اولي از سمت راست گلبول سفيد

   اسما میرکاظم زاده اقدم
  20 آذر 10:39

1 پرسش 13 پاسخ 13 امتیاز

اولی ازسمت راست گلبول سفید
وسطی پلاکت
واولی از سمت چپ گلبول قرمز

   Ahmad Habibi
  20 آذر 9:43

45 پرسش 361 پاسخ 761 امتیاز

-اولی از سمت چپ،گلبول قرمز است(تقریبا سکه مانند)
-وسطی،پلاکت است(تقریبا بیضوی شکل)
-اولی از سمت راست،گلبول سفید است(تقریبا کروی شکل)