لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تشخیص شکل یاخته های خونی گلبول سفید ، گلبول قرمز و پلاکت

   مصیب هاشم پور
  20 آذر 1:46

29 پرسش 316 پاسخ 842 امتیاز
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

در تصویر زیر گلبول سفید ، گلبول قرمز و پلاکت را مشخص کنید.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   نیکان رشیدی
در 25 آذر 13:45

0 پرسش 174 پاسخ 759 امتیاز

راست گلبول سفید
وسط پلاکت
چپ گلبول قرمز

   MAHDI ABDI
در 22 آذر 18:14

2 پرسش 108 پاسخ 499 امتیاز

راست گلبول سفید
وسط پلاکت
چپ گلبول قرمز

    مـᑐـمـב مثل ایــטּ ڪـہ تنها نیـــωـت ! (>‿◠)✌
در 20 آذر 18:18

2 پرسش 28 پاسخ 123 امتیاز

-اولی از سمت چپ،گلبول قرمز است(تقریبا سکه مانند)
-وسطی،پلاکت است(تقریبا بیضوی شکل)
-اولی از سمت راست،گلبول سفید است(تقریبا کروی شکل)

   موفق خواهم شد فورا نه ولی حتما حتما
در 20 آذر 20:00

0 پرسش 7 پاسخ 6 امتیاز

وسطی پلاکت
کروی گلبول سفید
راستی گلبول قرمز

   اگ پادشاه بودم حتما خنده هاتو سرود ملی میکردم .....
در 20 آذر 19:00

4 پرسش 139 پاسخ 606 امتیاز

سمت چپ اولیه گلبول قرمز
وسطیه پلاکت
سمت راست گلبول سفید

   امیرارسلان صادقی
در 20 آذر 18:47

6 پرسش 18 پاسخ 47 امتیاز

گلبول سمت چپ که وسط اون فرو رفته گلبول قرمز
گلبول سمت راست که سفیده گلبول سفید
و بین آنها پلاکت است.

   مصیب هاشم پور
در 20 آذر 18:23

29 پرسش 316 پاسخ 842 امتیاز

بسیار عالی و ممنون از همگی به خاطر جواب های درستتون .

   موفقیت یعنی تبدیل رویا به حقیقت .....
در 20 آذر 18:13

10 پرسش 252 پاسخ 1006 امتیاز

سمت چپ اولیه گلبول قرمز
وسطیه پلاکت
سمت راست گلبول سفید

   هستی كريمی(سردارشهيد حاج قاسم سليمانی)#انتقام_سخت
در 20 آذر 17:42

4 پرسش 24 پاسخ 87 امتیاز

سمت چپ اولي گلبول قرمز وسطي پلاكت اولي از سمت راست گلبول سفيد

   اسما میرکاظم زاده اقدم
در 20 آذر 10:39

1 پرسش 12 پاسخ 13 امتیاز

اولی ازسمت راست گلبول سفید
وسطی پلاکت
واولی از سمت چپ گلبول قرمز

   Ahmad Habibi
در 20 آذر 9:43

32 پرسش 272 پاسخ 474 امتیاز

-اولی از سمت چپ،گلبول قرمز است(تقریبا سکه مانند)
-وسطی،پلاکت است(تقریبا بیضوی شکل)
-اولی از سمت راست،گلبول سفید است(تقریبا کروی شکل)