لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

مساحت زیر نمودار سرعت زمان

   سینا آذرلی
  19 آذر 22:01

2 پرسش 46 پاسخ 88 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

ایا مساحت زیر نمودار سرعت زمان بیانگر جابجایی است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   ehteram hakkari *** من موفق میشم نه فورا ولی حتما***
در 28 آذر 20:52

54 پرسش 433 پاسخ 3584 امتیاز

شتاب متوسط

   جواد اکبرزاده وظیفه دان
در 21 آذر 18:23

2 پرسش 19 پاسخ 151 امتیاز

مساحت زیر نمودار=جابجایی متحرک در آن بازه زمانی
شیب نمودار=شتاب حرکت

   Alone ♡
در 20 آذر 19:57

3 پرسش 120 پاسخ 411 امتیاز

بله

    مـᑐـمـב مثل ایــטּ ڪـہ تنها نیـــωـت ! (>‿◠)✌
در 20 آذر 18:20

2 پرسش 28 پاسخ 123 امتیاز

مساحت زیر نمودار=جابجایی متحرک در آن بازه زمانی
شیب نمودار=شتاب حرکت

   مصیب هاشم پور
در 20 آذر 15:41

29 پرسش 316 پاسخ 842 امتیاز

بله مساحت زیر نمودار سرعت زمان در حرکت روی خط راست. نشان دهنده مقدار جابه جایی است. مساحت های بالای نمودار زمان را جابه جایی مثبت(یعنی متحرک در حال دور شدن از مبدا حرکت است) . و مساحت های زیر محور زمان در نمودار سرعت -زمان نشان دهنده ی جابه جایی های منفی است (یعنی متحرک در حال نزدیک شدن به مبدا حرکت است) اگر جابه جایی های مثبت و منفی را از هم کم کنیم جابه جایی کل به دست می آید و اگر جابه جایی ها را بدون در نطر گرفتن علامتشان با هم جمع کنیم مسافت طی شده به دست می آید.

اطلاعاتی که می توان از نمودار سرعت – زمان به دست آورد به شرح زیر است :
-عرض از مبدا نمودار، سرعت اولیه حرکت را نشان می دهد.

-شیب خط مماس بر نمودار در هر نقطه از نمودار، نشان دهنده ی شتاب لحظه ای حرکت است .
شیب خطی که دو نقطه از نمودار سرعت زمان را به هم وصل می کند نشان شتاب متوسط حرکت بین آن دو نقطه است.

-مساحت سطح زیر نمودار سرعت – زمان ، نشان دهنده ی جابه جایی متحرک است .

   LOVER (: M.*.S.
در 20 آذر 13:59

12 پرسش 271 پاسخ 1382 امتیاز

ن شتاب متوسط

   Ahmad Habibi
در 20 آذر 10:06

32 پرسش 272 پاسخ 474 امتیاز

مساحت زیر نمودار=جابجایی متحرک در آن بازه زمانی
شیب نمودار=شتاب حرکت