لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

کتابکار انگلیسی دهم

   آرام ضیا
  20 بهمن 16:14

15 پرسش 5 پاسخ 103 امتیاز
زبان انگلیسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری

سلام این عکسی که هسش کسی میدونه مربوط به کدوم کتاب کار زبان انگلیسی دهم میباشد؟از کادربندیش و سوالاش کسی نمیدونه؟... لطفا هرکی میدونه راهنمایی کنه فقط میدونم که خط سفید نیس چون کتاب کارش رو دارم


ممنون میشم


تصویر ضمیمه سوال: <p>سلام این عکسی که هسش کسی میدونه مربوط به کدوم کتاب کار زبان انگلیسی دهم میباشد؟از کادربندیش و سوالاش کسی نمیدونه؟... لطفا هرکی میدونه راهنمایی کنه فقط میدونم که خط سفید نیس چون کتاب کارش رو دارم</p>
<p>ممنون میشم</p>
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.