لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

چند ضلعی منتظمی که هر زاویه داخلی آن 9 برابر زاویه خارجی آن است.

   محمد صدرا زینال پور
  19 آذر 22:00

1 پرسش 3 پاسخ 8 امتیاز
ریاضی هشتم دوره اول متوسطه

اگر زاویه داخلی یک چند ضلعی منتظم 9 برابر زاویه خارجی ان باشدآنگاه آن چند ضلعی چند ضلع دارد؟
(راهنمایی) می توان زاویه داخلی را 9x و خارجی را x درنظر بگیریم


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   amir ...... M
در 21 آذر 14:38

9 پرسش 84 پاسخ 724 امتیاز

20 ضلعی

   ام کلثوم عظیمی
در 20 آذر 14:12

2 پرسش 256 پاسخ 1415 امتیاز

سخت نیست
راهنمایی 180=9x+x
180=10x
18=x و 162=9x
حالا دنبال چند ضلعی منتظمی بگردید که اندازه هر زاویه داخلی اون 162 درجه باشد.

   سیمین ناصح
در 21 آذر 9:33

6 پرسش 136 پاسخ 280 امتیاز

۲۰ضلعی منتظم

   مهدیار ذبیحی
در 20 آذر 22:02

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

سخت نیست.
9x+1x=10x
180÷10=18
180-18=162
(x-1)×180÷2=162
X=20

   موفقیت یعنی تبدیل رویا به حقیقت .....
در 20 آذر 17:53

10 پرسش 252 پاسخ 1006 امتیاز

هر زاویه ی داخلی و خارجی یک n ضلعی برابر با180 درجه است.
پس معادله تشکیل میدیم:
180=9x+x
180=10x
معلوم تقسیم بر ضریب مجهول یعنی:18=180تقسیم بر 10
زاویه های خارجی هر n ضلعی 360درجه است.
پس
20=360تقسیم بر 18
بنابراین شکلمون 20 ضلعی است.

   غلامعلی زارع
در 20 آذر 16:45

7 پرسش 10 پاسخ 87 امتیاز

سلام
با توجه به اینکه می دانیم هر زاویه خارجی با زاویه داخلی آن مکمل است اگر زاویه خارجی را x بگیریم زاویه داخلی 9x خواهد بود پس خوهیم داشت:
180=9x+x
180=10x
18=x
از طرف دیگر می دانیم که مجموع زاویه های خارجی هر nضلعی 360 درجه است .بنابراین
20=18÷360
پس جواب 20 ضلعی است.

   Ahmad Habibi
در 20 آذر 14:29

32 پرسش 272 پاسخ 474 امتیاز

از طریق معادله
۹x+x=180
x=18
162 = 9x = 9×18
فرمول زاویه های داخلی چند ضلعی منتظم:
تعداد اضلاع ÷ 180 × (n-2)
این فرمول را مساوی ۱۶۲ قرار داده،پس از طرفین وسط به معادله تبدیل می شود.
معادله رو نمیشه اینجا نوشت،نمیدونم چرا حروف جابجا میشن.در هر صورت:
پاسخ نهایی=شکل ما ۲۰ضلعی منتظم است.

   Kian .بدونه تو من همیشه تنهام....
در 20 آذر 14:04

34 پرسش 244 پاسخ 1292 امتیاز

چ سخت حل شد به منم بگین