لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

شتاب جسم پس از حذف یکی از نیروها

   hhaa ddii
  19 آذر 21:34

7 پرسش 6 پاسخ 92 امتیاز
فیزیک (3) تجربی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

نیرو های f1=3 و f2=5 و f3=2 بر جسمی وارد می شود و جسم ساکن است ، اگر نیروی f۳ حذف شود شتاب چقدر می شود ؟( m=۲kg )
اگر میشه با راه حل


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علیرضا پیروزی
20 آذر 8:07

0 پرسش 99 پاسخ 384 امتیاز

برآیند نیروها صفر شده است.
با حذف نیروی دو نیوتونی برآیند دو نیروی دیگر نیز دو میشود(چون با هم خنثی شده بودند)
بنابراین نیرو دو و جرم دو کیلوگرم و شتاب یک نیوتون بر کیلوگرم میشود.

   m gh
27 دی 14:23

5 پرسش 39 پاسخ 116 امتیاز

وقتی به جسم چند تا نیرو واد میشه اما متوازنن و با حذف یکی از اونا جسم با نیرویی هم اندازه نیرو حذف شده شتاب میگیره
F=2
M=2
Ma=F●
2a=2
a=1

   علیرضا محمودی فرد
25 آذر 22:50

101 پرسش 684 پاسخ 4718 امتیاز

سلام دوست عزیز

خب چون جسم ساکنه پس برایند نیروهای وارد بر اون صفره یعنی باید جمع جبری نیروهایی که بهش وارد شده صفر باشه پس
f1+f2+f3=0
اما جمع اینا صفر نمیشه پس این نیروها در یک جهت نیستن
خب تنها حالتی که باعث میشه جمع این سه نیرو صفر بشه حالتیه که f1,f3 در یک جهت و f2 در خلاف جهت اونا وارد شده باشه.

حالا اگه ما بیایم f3 رو حذف کنیم پس نیروی f2 به نیروی f1 غلبه میکنه و جسم توی جهت اعمال نیروی f2 شروع به حرکت میکنه؛ الان برایند نیروهای وارد به جسم شده 2N در جهت f2

طبق قانون دوم نیوتن
F=ma
یعنی
a=F/m
پس شتابی که جسم میگیره میشه 2/2=1متربرمجذورثانیه

   R Rr
20 آذر 19:47

0 پرسش 3 پاسخ 3 امتیاز

f=ma
5-2 =3
3=2 *a
a=1.5

   علی خسروی
12 دی 22:33

1 پرسش 7 پاسخ 14 امتیاز

f3=f1+f2

a=f/m

2/2 = 1

   ابوالفضل زارع
21 آذر 20:40

0 پرسش 5 پاسخ 5 امتیاز

تو اینجور مساعل همیشه نیروی حذفی رو بر جرم تقسیم کن شتاب به دست میاد=1

   Ahmad Habibi
20 آذر 9:50

40 پرسش 303 پاسخ 527 امتیاز

چون جسم ساکن است،پس این نیرو ها یکدیگر را خنثی میکنند.در حالتی این نیرو ها می توانند یکدیگر را خنثی کنند،که نیروی f1,f3 در یک طرف و نیروی f2 در طرف دیگر باشد.حالا با حذف نیروی f3,سیگما f می شود(۲=۳-۵).
حالا طبق فرمول شتاب(قانون دوم نیوتون):
جرم ÷ سیگماa = f
نیوتون بر کیلوگرمa = 2÷2 = 1