لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

جمله ادبی و زبانی

   پانیذ سردشتی
  19 آذر 19:36

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
فارسی هفتم دوره اول متوسطه

لطفا جمله ادبی و زبانی رو توضیح بدهید با مثال


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   سینا آذرلی
  19 آذر 22:03

5 پرسش 50 پاسخ 95 امتیاز

ادبی دارای ارایه ولی زبانی بدون ارایه

   علی ساعی پور
  20 آذر 6:18

3 پرسش 61 پاسخ 274 امتیاز

جمله ی ادبی نوعی جمله است که در آن برای زیبا سازی و زینت بخشی به جمله از آرایه های ادبی استفاده می شود ولی جمله ی زبانی جمله ای است که آرایه ای ندارد و هدف آن صرفا رساندن پیام به خواننده یا شنونده است.

   علی خزائی
  22 آذر 21:41

0 پرسش 13 پاسخ 48 امتیاز

با سلام
جمله ی زبانی جمله ای است که آرایه ای ندارد و هدف آن تنها رساندن پیام ما به شنونده است و زینتی در آن به کار نمی رود.(برای مثال: در فصل پاییز برگ ها میریزد) .ولی جمله ی ادبی جمله ای است که در آن برای زیبا سازی و زینت بخشی به جمله از آرایه های ادبی (مبالغه،شخصیت بخشی،تکرارو...) استفاده می شود(برای مثال:باد پاییزی ،هوهوکنان ،مرگ برگ را خبر می دهد).
موفق باشید

   محمد عبدالهی
  19 آذر 20:03

2 پرسش 25 پاسخ 40 امتیاز

به جملاتی که ساده به زبان می اوریم زبانی مانند
علی آمد
به جملاتی که صفت و

به جملاتی که از کلماتی دیگر برای زیبا سازی جمله می آید ادبی می گویند مانند:
علی با لباسی زیبا امد

   طناز محترمي
  22 آذر 20:58

2 پرسش 1 پاسخ 10 امتیاز

جمله ادبي به جمله اي گفته مي شود كه تمام نكات ادبي رعايت شده باشد و بهتر بيان شده باشد و منظور را به زيبايي بيان كند اما جمله زباني فقط براي بيان منظور تان است

   موفق خواهم شد فورا نه ولی حتما حتما
  20 آذر 19:58

0 پرسش 7 پاسخ 4 امتیاز

یکی معمولی ولی یکی دارای ارایه و ......

   اسما میرکاظم زاده اقدم
  19 آذر 22:34

1 پرسش 13 پاسخ 13 امتیاز

جمله ادبی نوعی جمله ای هستش که دراون ارایه به کاررفته باشه ولی جمله زبانی بدون ارایه والطفات درونی هست وسخن رو بدون هیچ ملاطقتی به شنونده میرسونه

   Mobina Rezaie
  19 آذر 20:10

2 پرسش 16 پاسخ 23 امتیاز

درجملات زبانی ارایه یا چیزی برای زیباسازی به کارنمیره ولی در جملات ادبی از ارایه های مختلف استفاده میشود
الف)زهرا امد.
ب)موهای مادر همچون خورشید می درخشد.

   زهرا حاجیان
  20 آذر 19:26

2 پرسش 6 پاسخ 16 امتیاز

جمله ادبی زیبا تره واین ارایه ها هستن که زیبا و تاثیر گذارترش میکند مثل:آن دختر با موهای طلایی که همچون خوشه های گندم بود وبا لباسی آبی، به رنگ آسمان آمد .
اما زبان درواقع همان حرف های روزمره ای است که ما میزنیم و قاعدتا کسی مانند مثال بالا حرف نمیزند و صرفا برای رساندن پیام کامل و مختصر خود تنها‌ میگوید:آن دختر آمد.
حالا خودتم میفهمی که جمله ی بالایی قشنگ تر بود ولی وقتی کسی اینجوری برای حرفای معمولی حرف بزنه مسخرش میکنیم?