لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

ویژگی های طبیعی و انسانی یک منطقه

   پریسا بایگی
  19 آذر 19:13

1 پرسش 0 پاسخ 7 امتیاز
مطالعات اجتماعی هفتم دوره اول متوسطه

کدام یک جزءویژگی های طبیعی است؟
1)بیش از 70 درصد مردم در مناطق پست و هموار زندگی می‌کنند.
2)زبان مردم ما فارسی است.
3)شهر ما پر جمعیت ترین شهر استان است.
4)بیشتر مناطق پرجمعیت هوای معتدلی دارد.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علی زمانی
  19 دی 16:52

0 پرسش 57 پاسخ 222 امتیاز

جواب گزینه 4 است.
در گزینه 1 در مورد تراکم جمعیت گفته شده
در گزینه2 در مورد زبان گفته شده
در گزینه3 در مورد جمعیت گفته شده
در گزینه های بالا به ویژگی های انسانی اشاره شده است.

   علی ساعی پور
  20 آذر 6:24

3 پرسش 61 پاسخ 274 امتیاز

گزینه ی 1) درباره ی تراکم جمعیت در مناطق مختلف صحبت میکند که جزو ویژگی های انسانی است
گزینه ی 2)درباره ی زبان مردم کشور صحبت می کند که جزو ویژگی های انسانی است
گزینه ی 3)در مورد مهاجرت پذیری صحبت می کند که جزو ویژگی های انسانی است
گزینه ی 4) در مورد آب و هوا صحبت می کند که جزو ویژگی های طبیعی است.

گزینه ی 4

   طاها یوسفی
  17 تیر 10:34

2 پرسش 15 پاسخ 25 امتیاز

گزینه چهار ۴ چون گزینه ۱ در مورد زندگی مردم در مناطق مست و هموار حرف زد گزینه ۲ در مورد زبان مردم یک منطقه گزینه۳ درمورد جمعیت مردم و گزینه ۴ که گزینه درسته در مورد ویژگی طبیعی صحبت میکنه که در مورد معتدلی هوا صحبت میکنه

   Mohammad Amin Dehkhodaie
  20 دی 15:28

0 پرسش 8 پاسخ 13 امتیاز

هی

   نیکان رشیدی
  23 آذر 16:24

0 پرسش 175 پاسخ 650 امتیاز

باز هم از این سوالات راحت بپرسید

   علی خزائی
  22 آذر 21:07

0 پرسش 13 پاسخ 48 امتیاز

با سلام
گزینه ی 4- زیرا در مورد آب و هوای آن منطقه اطلاعات میدهد و آب و هوا یکی از ویژگی های طبیعی است

   هستی كريمی
  20 آذر 17:47

6 پرسش 81 پاسخ 179 امتیاز

گزينه چهار هستش چون در مورد آب وهواي اونجا ميگه

   Ramtin mosafer
  17 دی 12:03

2 پرسش 13 پاسخ 16 امتیاز

4

   ایدا گایینی
  9 دی 21:24

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

4

   joker and just him
  8 دی 14:26

5 پرسش 80 پاسخ 86 امتیاز

4

   طاها یوسفی
  7 دی 13:00

2 پرسش 15 پاسخ 25 امتیاز

خب معلومه دیگه۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴

   محمد حسن بهرامعلی
  24 آذر 21:37

0 پرسش 3 پاسخ 3 امتیاز

4

   نیکان رشیدی
  23 آذر 16:24

0 پرسش 175 پاسخ 650 امتیاز

4

   اسما میرکاظم زاده اقدم
  19 آذر 22:29

1 پرسش 13 پاسخ 13 امتیاز

سلام به نظر من گزینه4هستش چوندرمورد اب وهواگفته

   Eee Lll
  19 آذر 22:26

17 پرسش 5 پاسخ 97 امتیاز

گزینه ی ۴ جز ویژگی های طبیعیه چون در مورد نوع اب و هوا هست که نوع اب و هوا مال ویژگی های طبیعیه (:

   Asal M
  19 آذر 21:44

1 پرسش 3 پاسخ 6 امتیاز

۲