لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

اتصال استخوان ها

   Kian .اره دیگع هرچی باشع ما خردادیم با بقیع فرق داریم:)
  19 آذر 19:06

34 پرسش 249 پاسخ 1297 امتیاز
علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

وسیله ی اتصاله استخوان ها چیست؟
مفصل
غضروف
رباط
تاندون


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   احمد خائفی
19 آذر 20:17

8 پرسش 51 پاسخ 99 امتیاز

رباط درسته

مفصل که محل اتصاله
تاندون بین استخوان و ماهیچه ها هستش
غضروف در محل اتصال استخوان ها هستش و از اصطکاک بین استخوان ها جلوگیری می کنه

0  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   از همون اولشم چشات برام فرق میکرد .برو اما اگه رفتی سمت من برنگرد...
20 آذر 13:55

13 پرسش 279 پاسخ 1392 امتیاز

رباط.""

   SINA 2006 شکوهی پور
16 دی 21:28

0 پرسش 15 پاسخ 14 امتیاز

رباط

   Z' Khasian
22 آذر 16:26

1 پرسش 47 پاسخ 82 امتیاز

رباط

   nazi ...
21 آذر 17:52

6 پرسش 34 پاسخ 153 امتیاز

رباط درسته

   موفقیت پشت قدم های تو نهفته است ......
20 آذر 17:59

10 پرسش 267 پاسخ 1021 امتیاز

رباط

   bahareh.//. ,
20 آذر 17:56

5 پرسش 51 پاسخ 180 امتیاز

رباط چون همه ی استخوان ها در کنار هم قرار گرفتن

   تو ماه رو از دست دادی وقتی داشتی به چراغ های شهر نگاه می کردی.
20 آذر 12:01

3 پرسش 160 پاسخ 159 امتیاز

رباط

   علی ساعی پور
20 آذر 6:26

0 پرسش 62 پاسخ 252 امتیاز

رباط

   مصیب هاشم پور
20 آذر 1:29

32 پرسش 326 پاسخ 914 امتیاز

رباط