لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

اتصال استخوان ها

   Kian Sa
  19 آذر 19:06

46 پرسش 274 پاسخ 1281 امتیاز
علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

وسیله ی اتصاله استخوان ها چیست؟
مفصل
غضروف
رباط
تاندون


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   
  19 آذر 20:17

8 پرسش 51 پاسخ 95 امتیاز

رباط درسته

مفصل که محل اتصاله
تاندون بین استخوان و ماهیچه ها هستش
غضروف در محل اتصال استخوان ها هستش و از اصطکاک بین استخوان ها جلوگیری می کنه

0

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   ? ?
  20 آذر 13:55

20 پرسش 292 پاسخ 1464 امتیاز

رباط.""

   SINA 2006 شکوهی پور
  16 دی 21:28

0 پرسش 16 پاسخ 15 امتیاز

رباط

   Z' Khasian
  22 آذر 16:26

1 پرسش 48 پاسخ 93 امتیاز

رباط

   nazi pf
  21 آذر 17:52

6 پرسش 35 پاسخ 132 امتیاز

رباط درسته

   Hediye Naderluie
  20 آذر 17:59

12 پرسش 402 پاسخ 1591 امتیاز

رباط

   bahareh.//. ,
  20 آذر 17:56

5 پرسش 50 پاسخ 162 امتیاز

رباط چون همه ی استخوان ها در کنار هم قرار گرفتن

   Devil Ay
  20 آذر 12:01

4 پرسش 161 پاسخ 121 امتیاز

رباط

   علی ساعی پور
  20 آذر 6:26

3 پرسش 61 پاسخ 274 امتیاز

رباط

   مصیب هاشم پور
  20 آذر 1:29

45 پرسش 379 پاسخ 1261 امتیاز

رباط