لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

پذیریش معاد بر اساس اخبار پیامبران

   Sogol Fatemi
  16 آذر 23:34

12 پرسش 0 پاسخ 64 امتیاز
دین و زندگی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

اگر در بحث وجود معاد دلیلی جز خبر پیامبران نداشتید آیا این را می پذیرفتید؟به چه دلیل؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   فاطمه زهرا باقری
  17 تیر 1:16

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

می پذیرفتم ولی با شک و تردید چون باید خودم تحقیق کنم و متوجه بشم در اینصورت اگر کسی از من درباره این موضوع بپرسد خیلی خوب و واضح می توانم در این باره صحبت کنم.

   آرمین عبدالحسینی
  24 آذر 15:11

52 پرسش 89 پاسخ 663 امتیاز

1- خداوند حکیم است.
2- حکیم هیچ کاری را بیهوده انجام نمی دهد.
3- انسان روحیه بی نهایت طلبی دارد که با مرگ منافات می پذیرد.
نتیجه: پس معاد وجود دارد تا روحیه بی نهایت طلبی رشد کند و اگر وجود نداشت، خداوند حکیم نبود.
----------------------------------------------------------
1- خداوند عادل است.
2- عادل، حق را به حق دار می رساند.
3- چون این دنیا امکان رسیدن به حق را ندارد.
نتیجه: پس معاد وجود دارد تا حق به حق دار برسد و اگر وجود نداشت، خداوند عادل نبود.

   HONEY "
  19 آذر 20:09

3 پرسش 5 پاسخ 33 امتیاز

بله چون دفع خطر احتمالی لازم است.
حتی اگه گفته آنها هم غلط باشه که غیر ممکنه آماده کردن خود برای آخرت ضرری ندارد و از نظر عقلی هیچ زیانی به ما وارد نمی کند

   sogand y
  18 آذر 21:52

8 پرسش 15 پاسخ 59 امتیاز

بله زیرا پیامبران راستگوترین انسان ها هستند و از طرف خداوند بعد از ایمان به خدا بیشترین آیات را در رابطه با معاد آورده اند و لازمه ایمان به خدا را ایمان به آخرت دانسته اند . پس هیچ شک و شبهه ای در وجود معاد باقی نمی ماند.

   محمد خیری زاده
  17 آذر 12:52

0 پرسش 19 پاسخ 79 امتیاز

بله _ نگاهی کوتاه به زندگی انسان ها نشان میدهد که انسان هرگاه در مواقعی که احتمال خطر یا خسارتی در میان باشد ، سعی میکند جلوی خسارت احتمالی را بگیرد و از خطری که ممکن است پیش اید ، بگریزد. در پنین شرایطی اگر شخصی دیوانه یا دروغگو که در شرایط عادی گفته او هیچ ارزشی برای ما ندارد، به ما خبری دهد مثلا خبر از وجود سمی در غذای ما دهد این اعلام خطر را نادیده نمیگیریم .همه ما در این گونه موارد از یک قانون عقلی پیروی میکنیم که میگوید دفع خطر احتمالی لازم است.
پیامبران عاقل ترین و راستگو ترین مردمان ...

و بقیه اش هم در متن کتاب هست

   alone .
  17 آذر 20:25

0 پرسش 1 پاسخ -1 امتیاز

خیر.زیرا حرف باید به سند و مدرک باشد سخن تنها ملاک نیست