لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

اسمز چیست؟ فرآیند اسمز چگونه انجام می شود؟

   ایمان نقابی
  16 آذر 22:37

1 پرسش 0 پاسخ 9 امتیاز
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

اسمز چیست و فرآیند اسمز چگونه انجام می شود؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   MOSTAFA MOHITI
8 دی 13:11

1 پرسش 20 پاسخ 22 امتیاز

اسمز فعالیتی است که مولکول های آب از غشا نیمه تراو عبور میکند(عبور مولکول های اب از مکان رقیق به غلیظ)

   fatima hossini#voleybalist
19 آذر 17:48

9 پرسش 166 پاسخ 1389 امتیاز

فرایندی است که آب از غشا سلولها ی نیمه نفوذ ناپذیر عبور میکنند

   AR SH
20 آذر 18:13

0 پرسش 4 پاسخ 3 امتیاز

نوعی انتشار و عبور آب از قسمت پر تراکم به کم تراکم

   هستی كريمی(سردارشهيد حاج قاسم سليمانی)#انتقام_سخت
20 آذر 17:45

4 پرسش 25 پاسخ 88 امتیاز

انتشار آب در شرايط خاص وقتي مولكول هاي آب از جاي پر تراكم به جاي كم تراكم ميرند

   amir ghafo
18 آذر 18:58

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

انتشار اب از طریق پرده ای نیمه تراوا را اسمز می نامند
اسمز نوعی انتشار است
انتشار فرایندی برای برابری غلظت است

   Arian Nemati
18 آذر 17:44

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

فرآیندی است که آب از طریق نفوذپذیری انتخابی سلول به داخل سلول وارد میشود.

   محمد خیری زاده
17 آذر 18:00

0 پرسش 19 پاسخ 89 امتیاز

به انتشار اب از درون غشایی با تراوایی نسبی اسمز می گویند

   MAHDI ABDI
17 آذر 17:40

2 پرسش 114 پاسخ 513 امتیاز

فرآیندی است که آب از غشا سلولهای نیمه منفوذ نا پذیر عبور می کند

   آرمیتا مبسم
17 آذر 16:29

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

فرآیندی که آب از غشا سلول های نیمه نفوذ نا پذیر عبور میکند

   نیکان رشیدی
17 آذر 15:13

0 پرسش 176 پاسخ 736 امتیاز

فرآیندی است که آب از غشا سلولهای نیمه مفوذ نا پذیر عبور می کند

   ابوالفضل کاراژیان
17 آذر 11:59

0 پرسش 6 پاسخ 16 امتیاز

فرآیندی که آب از غشا سلول های نیمه نفوذ نا پذیر عبور میکند